Cách chạy nhiều chiến dịch quảng cáo trên Facebook

Cách chạy nhiều chiến dịch quảng cáo trên Facebook Bạn có thể chạy nhiều chiến dịch quảng cáo trên Facebook bằng cách sử dụng tài khoản quảng cáo của mình và tạo nhiều chiến dịch quảng cáo riêng biệt với các mục tiêu, đối tượng người dùng và nội dung khác nhau. Bạn có thể quản lý nhiều chiến dịch quảng cáo cùng một lúc bằng cách sử dụng tính năng “Quản lý chiến dịch” …

Cách chạy nhiều chiến dịch quảng cáo trên Facebook Read More »