Cách quảng bá liên kết và hướng lưu lượng truy cập chuyển đổi

Cách quảng bá liên kết và hướng lưu lượng truy cập chuyển đổi Sử dụng mạng xã hội: Quảng bá liên kết của bạn trên các mạng xã hội như Facebook, Instagram, Twitter và Pinterest. Blogging: Tạo một blog về sản phẩm của bạn và liên kết đến trang web của nhà cung cấp hoặc trang web của bạn. Email Marketing: Sử dụng email marketing để gửi thông tin về sản phẩm và liên kết đến khách hàng của bạn. Quảng cáo trực tuyến: Sử dụng các kênh quảng cáo trực tuyến như Google AdWords hoặc Facebook Ads để …

Cách quảng bá liên kết và hướng lưu lượng truy cập chuyển đổi Read More »