Cách theo dõi và cải thiện tỷ lệ giao hàng trễ để bán hàng tốt hơn trên Amazon

Cách theo dõi và cải thiện tỷ lệ giao hàng trễ để bán hàng tốt hơn trên Amazon LSR, hay tỷ lệ giao hàng trễ, là một chỉ số cho thấy tỷ lệ các đơn hàng được xác nhận giao hàng sau ngày giao hàng dự kiến của người bán trong một khoảng thời gian […]

All in one