Cách theo dõi và cải thiện tỷ lệ giao hàng trễ để bán hàng tốt hơn trên Amazon

LSR, hay tỷ lệ giao hàng trễ, là một chỉ số cho thấy tỷ lệ các đơn hàng được xác nhận giao hàng sau ngày giao hàng dự kiến của người bán trong một khoảng thời gian nhất định (10 hoặc 30 ngày) và được tính dưới dạng phần trăm trên tổng số đơn đặt hàng do người bán thực hiện (FBM).

Để duy trì sự hài lòng của khách hàng, Amazon đặt mục tiêu cho LSR của người bán dưới 4%. Nếu tỷ lệ giao hàng trễ của bạn vượt quá giới hạn này, bạn có thể bị mất các ưu đãi của người bán. Do đó, quản lý tỷ lệ giao hàng trễ là rất quan trọng đối với các người bán.

Để xem tỷ lệ giao hàng trễ của bạn và tải xuống báo cáo LSR, truy cập vào trang Tình trạng Tài khoản và trong phần Hiệu suất Giao hàng, nhấp vào Xem chi tiết và chọn tab Tỷ lệ Giao hàng Trễ. Sau đó, cuộn xuống và nhấp vào nút Tải xuống báo cáo.

Nếu bạn cần chỉnh sửa thông tin đơn hàng theo dõi, hãy truy cập vào Quản lý Đơn hàng và nhập ID đơn hàng vào Tìm kiếm Nâng cao. Tìm đúng đơn hàng và nhấp vào Chỉnh sửa Giao hàng để cung cấp thông tin theo dõi đã sửa đổi. Cuối cùng, hãy nhấp vào Xác nhận lại giao hàng để hoàn tất thay đổi.

Lưu ý rằng Amazon chỉ cho phép bạn báo cáo và thay đổi các chỉ số trong vòng 72 giờ sau khi đơn hàng được giao hàng.

Cách theo dõi và cải thiện tỷ lệ giao hàng trễ để bán hàng tốt hơn trên Amazon

Leave a Reply

All in one