Thay vì lưu kho hàng hóa, chiến lược bán lẻ Dropshipping cho phép cửa hàng mua hàng từ bên thứ ba và sắp xếp để mặt hàng được giao trực tiếp cho khách hàng. Tuy nhiên, Amazon đang ngày càng chặt chẽ chính sách đối với những người kinh doanh hình thức này. Vi phạm chính sách Dropshipping có thể dẫn đến việc phân tích các chỉ số về khách hàng, kỹ thuật bán hàng, và quản lý đơn hàng tồn kho của bạn để tìm ra các chỉ số không đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu suất mà Amazon yêu cầu, bao gồm tỷ lệ sai sót đơn hàng dưới 1%, tỷ lệ hủy đơn hàng trước dưới 2.5%, tỷ lệ giao hàng trễ dưới 4%, và phản hồi tiêu cực dưới 5%.

Nếu người bán dropship trực tiếp từ những nơi như Sam’s Club/Walmart đến khách hàng, mua sản phẩm từ một nhà bán lẻ trực tuyến khác và nhờ nhà bán lẻ đó giao hàng trực tiếp cho khách hàng, hoặc không có thông tin người bán trên phiếu đóng gói, hóa đơn hoặc bao bì, tài khoản của bạn sẽ vi phạm chính sách Dropshipping.

Để tránh vi phạm chính sách này, bạn cần đảm bảo rằng mình là người bán trong hồ sơ sản phẩm của bạn và xác nhận rằng mình là người bán sản phẩm trực tiếp trên tất cả các phiếu đóng gói, hóa đơn, bao bì bên ngoài. Bạn cũng cần loại bỏ phiếu đóng gói, hóa đơn hoặc bất kỳ thông tin nào khác xác định người gửi hàng bên thứ ba trước khi vận chuyển sản phẩm. Cuối cùng, bạn cần chấp nhận và xử lý việc trả lại sản phẩm của khách hàng và tuân thủ tất cả các điều khoản khác trong thỏa thuận người bán của bạn và các chính sách hiện hành của Amazon để tránh vi phạm chính sách Dropshipping.

Chính sách Dropshipping của Amazon: Những yêu cầu và quy định cần biết để tránh vi phạm

Leave a Reply

All in one