Related Accounts: Nguyên Nhân Gây Khóa Tài Khoản Seller Amazon và Cách Giải Quyết

Nếu tài khoản seller Amazon của bạn bị khóa vì lỗi “related accounts”, hãy tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc phục để có thể kháng cáo thành công.

Nguyên nhân có thể đến từ:

  • Bạn đã mở tài khoản seller mới sau khi tài khoản Amazon cũ của bạn bị khóa.
  • Quá trình xác minh tài khoản seller trước đó của bạn không thành công.
  • Amazon cho rằng tài khoản mới của bạn có liên quan đến một tài khoản khác đang bị treo, do thông tin địa chỉ doanh nghiệp, tên doanh nghiệp giống nhau, sử dụng cùng mạng không dây, đăng nhập vào tài khoản từ cùng một máy tính, sử dụng cùng email, hoặc bán cùng loại sản phẩm.
  • Bạn đã cấp quyền truy cập API cho một công ty đã bị thu hồi thông tin đăng nhập API.
  • Bạn đã cấp quyền truy cập vào tài khoản của mình cho một người cũng có tài khoản người bán đã bị tạm ngưng.
  • Bạn đã truy cập tài khoản seller của mình ở chung một vị trí với tài khoản khác đã bị khóa, chẳng hạn như WiFi công cộng.

Những điều không nên làm khi tài khoản seller bị khóa vì lỗi “related accounts” là tạo tài khoản mới ngay lập tức, vì khả năng cao tài khoản mới của bạn sẽ bị khóa tạm thời hoặc vĩnh viễn. Thay vào đó, nên liên hệ với Amazon để giải quyết vấn đề này và đưa ra các bằng chứng cần thiết để khắc phục.

 

 

Tìm Hiểu Nguyên Nhân Và Cách Xử Lý Khi Tài Khoản Seller Amazon Bị Khóa Vì Liên Quan Đến Tài Khoản Khác

Leave a Reply

All in one