5 yếu tố của dấu vân tay trình duyệt bạn cần biết

5 yếu tố của dấu vân tay trình duyệt bạn cần biết Ridge pattern: Đối tượng của dấu vân tay gồm các đường nối và đỉnh. Minutiae points: Điểm dấu vân tay cụ thể, chẳng hạn như kết nối giữa các đường nối và đỉnh. Core and delta: Trung tâm và delta là hai điểm quan trọng trong dấu vân tay. Fingerprint ridges count: Số lượng đường nối trong dấu vân tay của mỗi ngón tay. Level of details: Chi tiết của dấu vân tay, bao gồm độ rõ nét của đường nối và đỉnh. Tại Gologin FREE, chúng […]

5 yếu tố của dấu vân tay trình duyệt bạn cần biết Read More »