Dropshipping so với thương mại điện tử: cái nào phù hợp với bạn?

Dropshipping so với thương mại điện tử: cái nào phù hợp với bạn? Dropshipping và thương mại điện tử là hai loại kinh doanh trực tuyến khác nhau. Dropshipping là một mô hình kinh doanh trực tuyến trong đó người bán không phải sản xuất hoặc lưu trữ sản phẩm, mà chỉ cần tìm kiếm nhà sản xuất và đặt hàng cho khách hàng khi có đơn hàng. Trong khi đó, thương mại điện tử là mô hình kinh doanh trực tuyến trong đó người bán sản xuất, lưu trữ và bán sản phẩm của mình trực tuyến. Phù …

Dropshipping so với thương mại điện tử: cái nào phù hợp với bạn? Read More »