Farmed accounts là gì? Chúng Có hoạt động không?

Farmed accounts là gì? Chúng Có hoạt động không? Farmed accounts là những tài khoản được tạo ra và sử dụng để tăng số lượng hoặc tăng độ tin cậy của một tài khoản hoặc website. Những tài khoản này thường được tạo ra bằng cách tự động hoặc sử dụng các thành viên tạm thời. Những hoạt động này thường vi phạm các quy tắc và chính sách của các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến và có thể dẫn đến việc tạm ngưng hoặc xóa bỏ tài khoản. Vì vậy, tôi khuyên bạn không nên sử […]

Farmed accounts là gì? Chúng Có hoạt động không? Read More »