Fingerprint Browser – Dấu vân tay của trình duyệt là gì và nó hoạt động như thế nào?

Fingerprint Browser – Dấu vân tay của trình duyệt là gì và nó hoạt động như thế nào? Dấu vân tay của trình duyệt là tập hợp các đặc điểm nhận dạng của trình duyệt, bao gồm phiên bản trình duyệt, các plug-in, kích thước màn hình, tùy chọn bảo mật và thiết lập hệ thống. Điều này cho phép trang web xác định và ghi nhận các thiết lập và tùy chọn của người …

Fingerprint Browser – Dấu vân tay của trình duyệt là gì và nó hoạt động như thế nào? Read More »