Hướng dẫn đầy đủ của bạn về tiếp thị liên kết Pinterest

Hướng dẫn đầy đủ của bạn về tiếp thị liên kết Pinterest Hướng dẫn tiếp thị liên kết Pinterest: Tạo tài khoản liên kết: Đăng ký tài khoản liên kết Pinterest để bắt đầu tiếp thị sản phẩm qua liên kết. Xây dựng một trang Pin của riêng bạn: Tạo một trang Pin của riêng bạn với mục đích cụ thể, ví dụ như sản phẩm thời trang hoặc đồ dùng gia đình. Pin sản phẩm liên kết: Pin sản phẩm liên kết trên trang của bạn với mô tả chi tiết và hình ảnh đẹp. Xây dựng mối …

Hướng dẫn đầy đủ của bạn về tiếp thị liên kết Pinterest Read More »