Chính sách của Amazon: Loại bỏ mặt hàng chất lượng thấp gây tổn hại cho trải nghiệm người mua

Amazon có chính sách không cho phép các mặt hàng chất lượng thấp gây tổn hại đến trải nghiệm của người mua. Để đảm bảo tuân thủ chính sách này, Amazon áp dụng các biện pháp quyết liệt để loại bỏ các mặt hàng không trung thực và cả các người bán đã bán chúng khi sản phẩm của họ không đáp ứng được tiêu chuẩn. Nếu tài khoản …

Chính sách của Amazon: Loại bỏ mặt hàng chất lượng thấp gây tổn hại cho trải nghiệm người mua Read More »