Làm sao để tạo nhiều tài khoản trên cùng 1 máy tính? Ví dụ gmail, facebook?…

Làm sao để tạo nhiều tài khoản trên cùng 1 máy tính? Ví dụ gmail, facebook?… Bạn có thể tạo nhiều tài khoản Gmail trên cùng một máy tính bằng cách sử dụng chế độ trình duyệt Incognito hoặc Private Browsing. Mở trình duyệt Chrome và nhấn vào biểu tượng “Táo” trên thanh công cụ. […]

All in one