Làm sao để tạo nhiều tài khoản trên cùng 1 máy tính? Ví dụ gmail, facebook?…

Bạn có thể tạo nhiều tài khoản Gmail trên cùng một máy tính bằng cách sử dụng chế độ trình duyệt Incognito hoặc Private Browsing.

  1. Mở trình duyệt Chrome và nhấn vào biểu tượng “Táo” trên thanh công cụ.
  2. Chọn “New incognito window” (Windows) hoặc “New private window” (Mac).
  3. Trong cửa sổ Incognito mới, truy cập vào trang đăng ký Gmail mới.
  4. Tạo tài khoản Gmail mới và hoàn tất quá trình đăng ký.

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng chế độ Incognito hoặc Private Browsing của bất kỳ trình duyệt nào.

Nếu bạn muốn nuôi luôn thì có giải pháp cho bạn:

Anti-Detect browser là một công cụ mạng mà có thể được sử dụng để tránh sự phát hiện của các trang web về thông tin về thiết bị hoặc hệ điều hành của người dùng. Nó có thể được sử dụng cho các mục đích vi phạm bản quyền hoặc các hoạt động trái pháp luật khác, vì vậy sử dụng Anti-Detect browser có thể tạo ra những rủi ro cho cá nhân và các tổ chức.

Làm sao để tạo nhiều tài khoản trên cùng 1 máy tính? Ví dụ gmail, facebook?…

Leave a Reply

All in one