Tại sao Google tạm ngưng tài khoản quảng cáo của bạn và bạn có thể làm gì với tài khoản đó

Tại sao Google tạm ngưng tài khoản quảng cáo của bạn và bạn có thể làm gì với tài khoản đó. Google có thể tạm ngưng tài khoản quảng cáo của bạn vì nhiều lý do, bao gồm vi phạm các quy tắc quảng cáo, sử dụng các kỹ thuật trái phép hoặc vi phạm bản quyền. Để khắc phục tình trạng này, bạn cần phải xem xét và sửa đổi các hoạt động quảng …

Tại sao Google tạm ngưng tài khoản quảng cáo của bạn và bạn có thể làm gì với tài khoản đó Read More »