Tại sao tài khoản của bạn bị cấm trên Coinbase

Tại sao tài khoản của bạn bị cấm trên Coinbase Có tài khoản Coinbase bị cấm và tự hỏi tại sao? Hãy làm rõ một điều. Coinbase có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Đây là một trích dẫn trực tiếp từ thỏa thuận người dùng của họ (bạn biết đấy, điều đó không ai đọc): “Coinbase có thể đình chỉ, hạn chế hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào bất kỳ hoặc tất cả Dịch vụ Coinbase và/hoặc hủy kích hoạt hoặc hủy (các) Tài khoản Coinbase của bạn, có hiệu lực ngay lập tức vì bất kỳ …

Tại sao tài khoản của bạn bị cấm trên Coinbase Read More »