12 Mẹo Thiết Kế Ứng Dụng Di Động Thân Thiện Với Người Khuyết Tật

Tiếng Việt

Ứng dụng di động ngày càng trở nên phổ biến trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều có thể sử dụng ứng dụng di động một cách dễ dàng, đặc biệt là những người khuyết tật.

Để đảm bảo rằng ứng dụng di động của bạn có thể tiếp cận được với tất cả mọi người, bạn cần chú ý đến các mẹo thiết kế sau:

Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và đơn giản: Tránh sử dụng thuật ngữ kỹ thuật hoặc ngôn ngữ chuyên ngành. Thay vào đó, hãy sử dụng ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu.

Tạo các điều khiển và menu dễ sử dụng: Các điều khiển và menu nên dễ tìm và sử dụng. Tránh sử dụng các biểu tượng hoặc icon khó hiểu.

Hỗ trợ cho các thiết bị trợ thính: Các ứng dụng di động nên hỗ trợ cho các thiết bị trợ thính như màn hình đọc hoặc bàn phím chuyên dụng.

Cung cấp các tùy chọn điều chỉnh: Các ứng dụng di động nên cung cấp các tùy chọn điều chỉnh để người dùng có thể tùy chỉnh giao diện và trải nghiệm của mình.

Thử nghiệm ứng dụng với người khuyết tật: Hãy thử nghiệm ứng dụng của bạn với người khuyết tật để đảm bảo rằng ứng dụng của bạn đáp ứng được nhu cầu của họ.

Dưới đây là một số mẹo cụ thể hơn cho từng loại khuyết tật:

Khuyết tật thị giác: Sử dụng các văn bản thay thế (alt text) cho hình ảnh và video. Sử dụng các màu sắc và phông chữ có độ tương phản cao.

Khuyết tật thính giác: Cung cấp các bản ghi âm hoặc mô tả bằng văn bản cho các nội dung âm thanh.

Khuyết tật vận động: Sử dụng các điều khiển bằng giọng nói hoặc cử chỉ.

Khuyết tật trí tuệ: Sử dụng ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu. Tránh sử dụng các thuật ngữ kỹ thuật hoặc ngôn ngữ chuyên ngành.

Việc thiết kế ứng dụng di động thân thiện với người khuyết tật không chỉ là một hành động nhân văn mà còn là một cách để mở rộng thị trường của bạn. Theo một nghiên cứu của Pew Research Center, có khoảng 61 triệu người Mỹ có một số dạng khuyết tật.

Tiếng Anh

Mobile apps are becoming increasingly popular in our lives. However, not everyone can use mobile apps easily, especially people with disabilities.

To ensure that your mobile app is accessible to everyone, you need to pay attention to the following design tips:

Use clear and simple language: Avoid using technical jargon or specialized language. Instead, use simple and easy-to-understand language.

Create easy-to-use controls and menus: Controls and menus should be easy to find and use. Avoid using confusing symbols or icons.

Support assistive devices: Mobile apps should support assistive devices such as screen readers or specialized keyboards.

Provide customization options: Mobile apps should provide customization options so that users can adjust the interface and experience to their needs.

Test the app with people with disabilities: Be sure to test your app with people with disabilities to ensure that it meets their needs.

Here are some more specific tips for each type of disability:

Visual impairment: Use alt text for images and videos. Use high-contrast colors and fonts.

Hearing impairment: Provide audio recordings or text descriptions for audio content.

Mobility impairment: Use voice controls or gestures.

Intellectual disability: Use simple and easy-to-understand language. Avoid using technical jargon or specialized language.

Designing mobile apps that are accessible to people with disabilities is not only a humane act, but it is also a way to expand your market. According to a study by Pew Research Center, there are about 61 million Americans with some form of disability.

12 Mẹo Thiết Kế Ứng Dụng Di Động Thân Thiện Với Người Khuyết Tật

Leave a Reply

All in one