Bảo mật Office 365: Cách Phòng Chống Mã Độc CVE-2021-40444

Tiếng Việt

Lỗ hổng bảo mật CVE-2021-40444 là một lỗ hổng nghiêm trọng trong Microsoft Windows, cho phép kẻ tấn công thực thi mã từ xa trên máy tính của nạn nhân thông qua các tệp Office bị nhiễm. Lỗ hổng này có điểm CVSS là 8.8, được coi là “cao”.

Để bảo vệ Office 365 khỏi lỗ hổng CVE-2021-40444, bạn có thể thực hiện các biện pháp sau:

Cài đặt bản vá bảo mật mới nhất

Microsoft đã phát hành bản vá bảo mật cho lỗ hổng CVE-2021-40444. Bạn có thể tải xuống và cài đặt bản vá này từ trang web của Microsoft.

Tắt tính năng mở tự động

Tính năng mở tự động sẽ tự động mở các tệp Office khi bạn nhấp đúp vào chúng. Tính năng này có thể khiến bạn dễ bị tấn công bởi lỗ hổng CVE-2021-40444. Để tắt tính năng này, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Mở ứng dụng Microsoft Office.

Nhấp vào Tệp > Tùy chọn.

Nhấp vào Chung.

Bỏ chọn Mở các tệp Office được liên kết từ Internet.

Sử dụng phần mềm chống virus và chống phần mềm độc hại

Phần mềm chống virus và chống phần mềm độc hại có thể giúp phát hiện và loại bỏ các tệp Office bị nhiễm. Bạn nên cài đặt và cập nhật phần mềm chống virus và chống phần mềm độc hại của mình thường xuyên.

Giám sát hệ thống của bạn

Bạn nên giám sát hệ thống của mình để phát hiện các dấu hiệu của cuộc tấn công. Các dấu hiệu này có thể bao gồm:

 • Mức sử dụng CPU hoặc bộ nhớ tăng đột biến
 • * Các tệp hoặc thư mục mới xuất hiện trên hệ thống của bạn
 • * Các hoạt động mạng bất thường
 • English
 • CVE-2021-40444 is a serious security vulnerability in Microsoft Windows that allows attackers to execute arbitrary code on a victim’s computer through infected Office files. The vulnerability has a CVSS score of 8.8, which is considered “critical.”
 • To protect Office 365 from CVE-2021-40444, you can take the following steps:
 • Install the latest security update
 • Microsoft has released a security update for CVE-2021-40444. You can download and install the update from the Microsoft website.
 • Disable automatic opening
 • Automatic opening will automatically open Office files when you double-click on them. This feature can make you more vulnerable to CVE-2021-40444. To disable this feature, you can follow these steps:
 • Open a Microsoft Office application.
 • Click File > Options.
 • Click General.
 • Uncheck Open Office files linked from the Internet.
 • Use antivirus and anti-malware software
 • Antivirus and anti-malware software can help detect and remove infected Office files. You should install and update your antivirus and anti-malware software regularly.
 • Monitor your system
 • You should monitor your system for signs of an attack. These signs may include:
 • * Sudden spikes in CPU or memory usage
 • * New files or folders appearing on your system
 • * Abnormal network activity
 • Từ khóa
 • Bảo mật Office 365
 • Mã độc CVE-2021-40444
 • Lỗ hổng bảo mật
 • Kẻ tấn công
 • Tệp Office bị nhiễm
 • Bản vá bảo mật
 • Tính năng mở tự động
 • Phần mềm chống virus
 • Phần mềm chống phần mềm độc hại
 • Giám sát hệ thống
Bảo mật Office 365: Cách Phòng Chống Mã Độc CVE-2021-40444

Leave a Reply

All in one