Bí Quyết An Toàn: Hướng Dẫn Lấy Lại Mật Khẩu Chrome Một Cách Đơn Giản

Tiếng Việt

Bạn đã bao giờ quên mật khẩu của một trang web nào đó mà bạn đã lưu trên trình duyệt Chrome chưa? Nếu có, đừng lo lắng, bạn có thể lấy lại mật khẩu đó một cách đơn giản và an toàn.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách lấy lại mật khẩu Chrome trên máy tính và điện thoại.

Lấy lại mật khẩu Chrome trên máy tính

Để lấy lại mật khẩu Chrome trên máy tính, bạn thực hiện theo các bước sau:

Mở trình duyệt Chrome trên máy tính của bạn.

Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên bên phải màn hình.

Chọn Cài đặt.

Nhấp vào Mật khẩu.

Tìm mật khẩu mà bạn muốn lấy lại.

Nhấp vào biểu tượng mắt ở bên phải mật khẩu.

Nhập mật khẩu máy tính của bạn.

Mật khẩu sẽ được hiển thị.

Lấy lại mật khẩu Chrome trên điện thoại

Để lấy lại mật khẩu Chrome trên điện thoại, bạn thực hiện theo các bước sau:

Mở ứng dụng Chrome trên điện thoại của bạn.

Nhấn vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên bên phải màn hình.

Chọn Cài đặt.

Nhấn vào Mật khẩu.

Tìm mật khẩu mà bạn muốn lấy lại.

Nhấn vào mật khẩu.

Nhập mật khẩu điện thoại của bạn.

Mật khẩu sẽ được hiển thị.

Lưu ý

Để bảo vệ an toàn cho mật khẩu của bạn, bạn nên sử dụng mật khẩu mạnh và duy nhất cho mỗi trang web.

Bạn cũng nên sử dụng trình quản lý mật khẩu để lưu trữ và quản lý tất cả mật khẩu của mình một cách an toàn.

Tiếng Anh

How to Retrieve Chrome Passwords Safely

Have you ever forgotten the password to a website that you saved in Chrome? If so, don’t worry, you can retrieve that password easily and safely.

In this article, I will show you how to retrieve Chrome passwords on your computer and phone.

Retrieving Chrome passwords on your computer

To retrieve Chrome passwords on your computer, follow these steps:

Open Chrome on your computer.

Click on the three dots icon in the top right corner of the screen.

Select Settings.

Click on Passwords.

Find the password that you want to retrieve.

Click on the eye icon next to the password.

Enter your computer password.

The password will be displayed.

Retrieving Chrome passwords on your phone

To retrieve Chrome passwords on your phone, follow these steps:

Open the Chrome app on your phone.

Tap on the three dots icon in the top right corner of the screen.

Select Settings.

Tap on Passwords.

Find the password that you want to retrieve.

Tap on the password.

Enter your phone password.

The password will be displayed.

Tips

To protect the security of your passwords, you should use strong and unique passwords for each website.

You should also use a password manager to store and manage all of your passwords securely.

Additional tips

If you are using Chrome on a shared computer, you should consider using a different password manager to store your passwords. This will help to protect your passwords from unauthorized access.

If you are using Chrome on a public computer, you should be careful about what websites you visit and what information you enter. You should also clear your browsing history and cookies before leaving the computer.

I hope this helps!

Bí Quyết An Toàn: Hướng Dẫn Lấy Lại Mật Khẩu Chrome Một Cách Đơn Giản

Leave a Reply

All in one