Bí Quyết Cài Đặt Parrot Security OS trên VMWare

Tiếng Việt

Parrot Security OS là một hệ điều hành Linux mã nguồn mở được thiết kế cho các nhà nghiên cứu bảo mật và chuyên gia bảo mật. Nó được trang bị đầy đủ các công cụ và ứng dụng cần thiết để thực hiện các cuộc kiểm tra bảo mật, phân tích lỗ hổng và phát triển các giải pháp bảo mật.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Parrot Security OS trên máy ảo VMWare.

Yêu cầu hệ thống

Để cài đặt Parrot Security OS trên VMWare, bạn cần có:

Máy tính chạy Windows, macOS hoặc Linux

Phiên bản mới nhất của VMWare Workstation hoặc VMWare Player

Tệp ISO Parrot Security OS

Hướng dẫn cài đặt

Tải xuống và cài đặt VMWare Workstation hoặc VMWare Player.

Tải xuống tệp ISO Parrot Security OS.

Khởi động VMWare và tạo máy ảo mới.

Chọn tùy chọn “Create a New Virtual Machine”.

Chọn tùy chọn “Installer disc image file (iso)”.

Chọn tệp ISO Parrot Security OS.

Chọn tùy chọn “Next”.

Chọn tùy chọn “Customise Hardware”.

Chọn số lượng RAM và bộ nhớ ảo.

Chọn kích thước ổ cứng ảo.

Chọn tùy chọn “Next”.

Chọn tùy chọn “Install”.

Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt Parrot Security OS.

Lưu ý

Khi cài đặt Parrot Security OS, bạn sẽ được nhắc tạo tài khoản người dùng và mật khẩu.

Bạn nên tạo một ổ cứng ảo có dung lượng ít nhất 20 GB.

Bạn nên cài đặt Parrot Security OS trên một máy ảo mới để tránh xung đột với hệ điều hành hiện tại của bạn.

Hướng dẫn nâng cấp Parrot Security OS

Sau khi cài đặt Parrot Security OS, bạn nên cập nhật hệ thống lên phiên bản mới nhất. Để thực hiện việc này, hãy mở Terminal và chạy lệnh sau:

sudo apt update

sudo apt upgrade

Kết luận

Cài đặt Parrot Security OS trên VMWare là một quá trình đơn giản. Bằng cách làm theo hướng dẫn trong bài viết này, bạn có thể cài đặt Parrot Security OS thành công trên máy ảo của mình.

English

Parrot Security OS is a free and open-source Linux distribution designed for security researchers and security professionals. It is packed with tools and applications necessary to perform security assessments, vulnerability analysis, and security development.

In this article, we will show you how to install Parrot Security OS on a VMWare virtual machine.

System requirements

To install Parrot Security OS on VMWare, you will need:

A computer running Windows, macOS, or Linux

The latest version of VMWare Workstation or VMWare Player

A Parrot Security OS ISO file

Installation instructions

Download and install VMWare Workstation or VMWare Player.

Download the Parrot Security OS ISO file.

Start VMWare and create a new virtual machine.

Select the “Create a New Virtual Machine” option.

Select the “Installer disc image file (iso)” option.

Select the Parrot Security OS ISO file.

Select the “Next” option.

Select the “Customise Hardware” option.

Select the amount of RAM and virtual memory.

Select the size of the virtual disk.

Select the “Next” option.

Select the “Install” option.

Follow the on-screen instructions to install Parrot Security OS.

Notes

When installing Parrot Security OS, you will be prompted to create a user account and password.

You should create a virtual disk with at least 20 GB of space.

You should install Parrot Security OS on a new virtual machine to avoid conflicts with your current operating system.

How to upgrade Parrot Security OS

After installing Parrot Security OS, you should update the system to the latest version. To do this, open Terminal and run the following command:

sudo apt update

sudo apt upgrade

Conclusion

Installing Parrot Security OS on VMWare is a simple process. By following the instructions in

Bí Quyết Cài Đặt Parrot Security OS trên VMWare: Hướng Dẫn Chi Tiết và Những Lưu Ý Cần Biết!

Leave a Reply

All in one