Bí quyết đăng ký Domain .COM miễn phí với Clickfunnels

Tiếng Việt

Tên miền là địa chỉ của website trên internet. Nó là một phần quan trọng của website, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và truy cập website của bạn. Tên miền .COM là tên miền phổ biến nhất trên thế giới, được nhiều doanh nghiệp và cá nhân sử dụng.

Thông thường, chi phí đăng ký tên miền .COM là khoảng 10 USD/năm. Tuy nhiên, bạn có thể đăng ký tên miền .COM miễn phí với Clickfunnels.

Hướng dẫn chi tiết

Để đăng ký tên miền .COM miễn phí với Clickfunnels, bạn thực hiện theo các bước sau:

Tạo tài khoản Clickfunnels. Bạn có thể tạo tài khoản miễn phí tại đây: https://www.clickfunnels.com/

Sau khi tạo tài khoản, bạn đăng nhập vào Clickfunnels.

Nhấp vào mục Domains ở thanh menu bên trái.

Nhấp vào nút Create Domain.

Nhập tên miền bạn muốn đăng ký.

Chọn .COM làm loại tên miền.

Nhấp vào nút Create Domain.

Lưu ý

Bạn chỉ có thể đăng ký tên miền .COM miễn phí với Clickfunnels nếu bạn đăng ký tài khoản miễn phí.

Tên miền miễn phí của bạn sẽ có thời hạn sử dụng là 1 năm. Sau khi hết thời hạn, bạn sẽ phải gia hạn tên miền với chi phí là 10 USD/năm.

Kết luận

Đăng ký tên miền .COM miễn phí với Clickfunnels là một cách tuyệt vời để tiết kiệm chi phí. Đây là một lựa chọn phù hợp cho những người mới bắt đầu hoặc những người có ngân sách hạn hẹp.

English

How to register a free .COM domain with Clickfunnels

A domain name is the address of your website on the internet. It is an important part of your website, helping people easily find and access your website. A .COM domain is the most popular domain extension in the world, used by many businesses and individuals.

Typically, the cost of registering a .COM domain is around $10 per year. However, you can register a free .COM domain with Clickfunnels.

Detailed instructions

To register a free .COM domain with Clickfunnels, follow these steps:

Create a Clickfunnels account. You can create a free account here: https://www.clickfunnels.com/

Once you have created an account, log in to Clickfunnels.

Click on the Domains tab in the left-hand menu.

Click on the Create Domain button.

Enter the domain name you want to register.

Choose .COM as the domain extension.

Click on the Create Domain button.

Notes

You can only register a free .COM domain with Clickfunnels if you register a free account.

Your free domain will have a validity period of 1 year. After the expiration date, you will have to renew your domain for a fee of $10 per year.

Conclusion

Registering a free .COM domain with Clickfunnels is a great way to save money. This is a good option for beginners or those on a budget.

Additional information

In addition to the steps above, you can also register a free .COM domain with Clickfunnels by following these steps:

Visit the Clickfunnels website.

Click on the Create Account button.

Enter your email address and password.

Click on the Create Account button.

After you have created an account, you will be able to create a free .COM domain.

You can also learn more about how to register a free .COM domain with Clickfunnels by visiting the Clickfunnels website.

Bí quyết đăng ký Domain .COM miễn phí với Clickfunnels: Hướng dẫn chi tiết và tiết kiệm chi phí

Leave a Reply

All in one