Bí quyết đăng ký Proton VPN Unlimited miễn phí: Hướng dẫn và Ưu đãi Hot!

Tiếng Việt

Proton VPN là một dịch vụ VPN miễn phí và trả phí có trụ sở tại Thụy Sĩ. Dịch vụ này cung cấp khả năng bảo mật và quyền riêng tư cao, với các tính năng như mã hóa AES 256 bit, bảo vệ rò rỉ DNS và IPv6, và không lưu nhật ký.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn bí quyết đăng ký Proton VPN Unlimited miễn phí. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn một số ưu đãi hot giúp bạn tiết kiệm tiền khi đăng ký dịch vụ.

Hướng dẫn đăng ký Proton VPN Unlimited miễn phí

Để đăng ký Proton VPN Unlimited miễn phí, bạn cần tạo tài khoản ProtonMail. ProtonMail là một dịch vụ email miễn phí và bảo mật cũng được cung cấp bởi Proton Technologies AG, công ty mẹ của Proton VPN.

Để tạo tài khoản ProtonMail, hãy truy cập trang web ProtonMail và nhấp vào “Tạo tài khoản”. Sau đó, bạn cần nhập địa chỉ email, mật khẩu và tên người dùng. Bạn cũng có thể chọn một gói trả phí nếu muốn.

Sau khi tạo tài khoản ProtonMail, bạn sẽ được cấp 7 ngày dùng thử miễn phí Proton VPN Unlimited. Để kích hoạt bản dùng thử, hãy đăng nhập vào tài khoản Proton VPN của bạn và nhấp vào “Bắt đầu dùng thử miễn phí”.

Ưu đãi hot khi đăng ký Proton VPN

Ngoài bản dùng thử miễn phí 7 ngày, Proton VPN cũng cung cấp một số ưu đãi hot giúp bạn tiết kiệm tiền khi đăng ký dịch vụ.

Ưu đãi sinh viên: Proton VPN cung cấp giảm giá 50% cho sinh viên. Để được hưởng ưu đãi này, bạn cần xác minh tư cách sinh viên của mình.

Ưu đãi nhóm: Proton VPN cung cấp giảm giá 50% cho các nhóm từ 5 người trở lên. Để được hưởng ưu đãi này, bạn cần tạo một nhóm trên trang web Proton VPN.

Ưu đãi gia đình: Proton VPN cung cấp giảm giá 30% cho các gia đình có 3 người trở lên. Để được hưởng ưu đãi này, bạn cần tạo một gia đình trên trang web Proton VPN.

Kết luận

Proton VPN là một dịch vụ VPN tuyệt vời cung cấp khả năng bảo mật và quyền riêng tư cao. Với bản dùng thử miễn phí 7 ngày và các ưu đãi hot, bạn có thể sử dụng Proton VPN Unlimited miễn phí hoặc với giá cả phải chăng.

Tiếng Anh

Proton VPN Unlimited Free Subscription: Guide and Hot Deals!

Proton VPN is a free and paid VPN service headquartered in Switzerland. The service offers high security and privacy, with features like AES 256-bit encryption, DNS and IPv6 leak protection, and no logging.

In this article, we’ll share with you the secret to subscribing to Proton VPN Unlimited for free. We’ll also provide you with some hot deals to help you save money when subscribing to the service.

How to subscribe to Proton VPN Unlimited for free

To subscribe to Proton VPN Unlimited for free, you need to create a ProtonMail account. ProtonMail is a free and secure email service also offered by Proton Technologies AG, the parent company of Proton VPN.

To create a ProtonMail account, visit the ProtonMail website and click on “Create Account”. Then, you need to enter your email address, password, and username. You can also choose a paid plan if you want.

After creating a ProtonMail account, you will be granted a 7-day free trial of Proton VPN Unlimited. To activate the trial, log in to your Proton VPN account and click on “Start Free Trial”.

Hot deals when subscribing to Proton VPN

In addition to the 7-day free trial, Proton VPN also offers a number of hot deals to help you save money when subscribing to the service.

Student discount: Proton VPN offers a 50% discount for students. To qualify for this discount, you need to verify your student status.

Group discount: Proton VPN offers a 50% discount for groups of 5 or more people. To qualify for this discount, you need to create a group on the Proton VPN website.

Family discount: Proton VPN offers a 30% discount for families of 3 or more people. To qualify for this discount, you need to create a family on the Proton VPN website.

Conclusion

Proton VPN is a great VPN service that offers high security and privacy

Bí quyết đăng ký Proton VPN Unlimited miễn phí: Hướng dẫn và Ưu đãi Hot!

Leave a Reply

All in one