Bí quyết Đăng Ký VPS Miễn Phí từ Microsoft: Hướng Dẫn Chi Tiết và Ưu Đãi Đặc Biệt!

Bí quyết đăng ký VPS miễn phí từ Microsoft: Hướng dẫn chi tiết và ưu đãi đặc biệt!

Tiếng Việt

VPS (máy chủ ảo) là một giải pháp lưu trữ và vận hành website, ứng dụng web,… trên máy chủ vật lý. VPS miễn phí là một lựa chọn tuyệt vời cho những người mới bắt đầu hoặc có ngân sách hạn chế.

Microsoft Azure là một nhà cung cấp dịch vụ đám mây hàng đầu thế giới, cung cấp nhiều loại dịch vụ VPS, bao gồm cả VPS miễn phí. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách đăng ký VPS miễn phí từ Microsoft một cách chi tiết và dễ hiểu.

Các bước đăng ký VPS miễn phí từ Microsoft

Để đăng ký VPS miễn phí từ Microsoft, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

Truy cập trang web của Microsoft Azure và đăng ký tài khoản.

Bấm vào nút “Tạo tài khoản” và nhập thông tin cá nhân của bạn.

Xác minh địa chỉ email của bạn bằng cách nhấp vào liên kết được gửi đến hộp thư đến của bạn.

Đăng nhập vào tài khoản Azure của bạn.

Bấm vào nút “Thêm” ở góc trên bên trái của màn hình.

Chọn “Khách hàng” và sau đó chọn “Visual Studio Dev Essentials”.

Nhấp vào nút “Tạo”.

Chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Visual Studio Dev Essentials.

Nhấp vào nút “Tạo”.

Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn sẽ nhận được khoản tín dụng 300 USD cho dịch vụ Azure Cloud VPS. Bạn có thể sử dụng khoản tín dụng này để tạo một VPS miễn phí trong một năm.

Ưu đãi đặc biệt

Ngoài khoản tín dụng 300 USD, Microsoft Azure còn cung cấp một số ưu đãi đặc biệt cho người dùng Visual Studio Dev Essentials, bao gồm:

Truy cập miễn phí vào các công cụ phát triển web và ứng dụng của Microsoft, chẳng hạn như Visual Studio, Azure DevOps,…

Truy cập miễn phí vào các chương trình đào tạo trực tuyến uy tín, chẳng hạn như Pluralsight, Linux Academy, Microsoft Virtual Academy,…

Giảm giá cho các dịch vụ Azure trả phí.

Kết luận

VPS miễn phí từ Microsoft là một lựa chọn tuyệt vời cho những người mới bắt đầu hoặc có ngân sách hạn chế. Với khoản tín dụng 300 USD và các ưu đãi đặc biệt, bạn có thể sử dụng VPS miễn phí từ Microsoft để phát triển các dự án web và ứng dụng của mình.

Tiếng Anh

How to register a free VPS from Microsoft: A detailed guide and special offers!

VPS (virtual machine) is a hosting and operating solution for websites, web applications, etc., on a physical server. Free VPS is a great option for beginners or those with limited budgets.

Microsoft Azure is a leading global cloud service provider that offers a variety of VPS services, including free VPS. In this article, we will guide you on how to register a free VPS from Microsoft in a detailed and easy-to-understand way.

Steps to register a free VPS from Microsoft

To register a free VPS from Microsoft, follow these steps:

Visit the Microsoft Azure website and register for an account.

Click the “Create account” button and enter your personal information.

Verify your email address by clicking the link sent to your inbox.

Sign in to your Azure account.

Click the “Add” button in the upper left corner of the screen.

Select “Customer” and then select “Visual Studio Dev Essentials”.

Click the “Create” button.

Accept the terms and conditions of Visual Studio Dev Essentials.

Click the “Create” button.

After completing these steps, you will receive a $300 credit for Azure Cloud VPS. You can use this credit to create a free VPS for one year.

Special offers

In addition to the $300 credit, Microsoft Azure also offers a number of special offers for Visual Studio Dev Essentials users, including:

Free access to Microsoft web and application development tools, such as Visual Studio, Azure DevOps, etc.

Free access to reputable online training programs, such as Pluralsight, Linux Academy, Microsoft Virtual Academy, etc.

Discounts on paid Azure services.

Conclusion

A free VPS from Microsoft is a great option for beginners

Leave a Comment

All in one