Bí Quyết Kiểm Tra Sim: Làm Thế Nào Để Biết Sim Có Bị Khóa Do Thiếu Ảnh Chân Dung Hay Không?

Tiếng Việt

Theo quy định của Nghị định 49/2022/NĐ-CP, các thuê bao di động không đăng ký thông tin thuê bao chính xác sẽ bị khóa sau ngày 31/3/2023. Trong đó, một trong những thông tin bắt buộc phải đăng ký là ảnh chân dung của thuê bao. Vậy làm thế nào để biết sim của bạn có bị khóa do thiếu ảnh chân dung hay không?

Cách 1: Gửi tin nhắn

Cách đơn giản và nhanh chóng nhất để kiểm tra sim có bị khóa hay không là gửi tin nhắn theo cú pháp TTTB gửi 1414. Sau khi gửi tin nhắn, bạn sẽ nhận được một tin nhắn trả về với đầy đủ thông tin của thuê bao, bao gồm cả ảnh chân dung. Nếu ảnh chân dung của bạn không được cập nhật, bạn sẽ nhận được thông báo “Thông tin ảnh chưa cập nhật”.

Cách 2: Kiểm tra trên ứng dụng

Các nhà mạng Viettel, VinaPhone và MobiFone đều đã phát triển ứng dụng di động để giúp khách hàng dễ dàng quản lý thuê bao của mình. Bạn có thể tải ứng dụng của nhà mạng mà bạn đang sử dụng và đăng nhập bằng số điện thoại và mật khẩu. Sau khi đăng nhập, bạn có thể kiểm tra thông tin thuê bao, bao gồm cả ảnh chân dung.

Cách 3: Kiểm tra trên website

Bạn cũng có thể kiểm tra thông tin thuê bao, bao gồm cả ảnh chân dung trên website của nhà mạng. Để thực hiện, bạn truy cập vào website của nhà mạng và đăng nhập bằng số điện thoại và mật khẩu. Sau khi đăng nhập, bạn có thể tìm thấy thông tin thuê bao trong mục “Tài khoản”.

Lưu ý

Nếu sim của bạn bị khóa do thiếu ảnh chân dung, bạn cần bổ sung ảnh chân dung của mình để mở khóa sim. Bạn có thể bổ sung ảnh chân dung tại các cửa hàng, trung tâm chăm sóc khách hàng của nhà mạng.

English

How to check if your SIM is locked due to missing photo

According to the Decree 49/2022/NĐ-CP, mobile subscribers who do not register their SIM information accurately will be locked after March 31, 2023. One of the mandatory information to register is the subscriber’s photo. So how do you know if your SIM is locked due to missing photo?

Method 1: Send a text message

The easiest and quickest way to check if a SIM is locked is to send a text message with the code TTTB to 1414. After sending the message, you will receive a reply message with all the information about the subscriber, including the photo. If your photo is not updated, you will receive a notification “Photo information has not been updated”.

Method 2: Check on the app

Viettel, VinaPhone and MobiFone have all developed mobile apps to help customers easily manage their subscriptions. You can download the app of the network you are using and sign in with your phone number and password. After logging in, you can check the subscriber information, including the photo.

Method 3: Check on the website

You can also check the subscriber information, including the photo on the network’s website. To do this, go to the network’s website and log in with your phone number and password. After logging in, you can find the subscriber information in the “Account” section.

Note

If your SIM is locked due to missing photo, you need to add your photo to unlock the SIM. You can add your photo at the stores, customer service centers of the network.

Keywords: sim, khóa sim, thiếu ảnh chân dung, kiểm tra sim, nghị định 49

Bí Quyết Kiểm Tra Sim: Làm Thế Nào Để Biết Sim Có Bị Khóa Do Thiếu Ảnh Chân Dung Hay Không?

Leave a Reply

All in one