Bí quyết Lấy Địa chỉ IP trong Discord: Hướng dẫn Chi tiết và Cách Bảo vệ Tài Khoản của Bạn

Tiếng Việt

Discord là một ứng dụng trò chuyện trực tuyến nổi tiếng được sử dụng bởi hàng triệu người trên toàn thế giới. Ứng dụng này cung cấp một số tính năng bảo mật, bao gồm mã hóa end-to-end cho các cuộc trò chuyện và khả năng ẩn địa chỉ IP của bạn. Tuy nhiên, có một số cách mà người dùng khác có thể lấy địa chỉ IP của bạn trên Discord.

Cách lấy địa chỉ IP trong Discord

Có một số cách mà người dùng khác có thể lấy địa chỉ IP của bạn trên Discord. Một cách là sử dụng bot. Bot là các chương trình tự động có thể được sử dụng để thực hiện các tác vụ trên Discord, chẳng hạn như gửi tin nhắn, tạo cuộc gọi thoại và lấy thông tin về người dùng. Có một số bot có sẵn trên Discord có thể được sử dụng để lấy địa chỉ IP của người dùng.

Một cách khác để lấy địa chỉ IP trong Discord là sử dụng lệnh @userhere. Lệnh này sẽ gửi tin nhắn cho người dùng được đề cập. Nếu người dùng đó đã bật tính năng “hiển thị địa chỉ IP của bạn trong tin nhắn trực tiếp”, thì địa chỉ IP của họ sẽ được hiển thị trong tin nhắn.

Cuối cùng, người dùng cũng có thể lấy địa chỉ IP của bạn bằng cách sử dụng một công cụ chặn IP. Công cụ chặn IP là các chương trình có thể được sử dụng để chặn truy cập vào một trang web hoặc ứng dụng từ một địa chỉ IP cụ thể. Nếu ai đó sử dụng công cụ chặn IP để chặn truy cập vào máy chủ Discord của bạn, thì họ có thể lấy địa chỉ IP của bạn từ máy chủ.

Cách bảo vệ tài khoản của bạn

Có một số cách bạn có thể bảo vệ tài khoản của mình khỏi bị lấy địa chỉ IP. Một cách là tắt tính năng “hiển thị địa chỉ IP của bạn trong tin nhắn trực tiếp”. Để làm điều này, hãy truy cập trang web Discord và đi tới cài đặt tài khoản của bạn. Sau đó, nhấp vào tab “Quyền riêng tư & bảo mật” và bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh “Hiển thị địa chỉ IP của bạn trong tin nhắn trực tiếp”.

Một cách khác để bảo vệ tài khoản của bạn là sử dụng VPN. VPN là các dịch vụ mã hóa lưu lượng truy cập internet của bạn và định tuyến nó qua một máy chủ trung gian. Điều này sẽ giúp bảo vệ địa chỉ IP thực của bạn khỏi bị lộ.

Kết luận

Mặc dù Discord cung cấp một số tính năng bảo mật, nhưng vẫn có một số cách mà người dùng khác có thể lấy địa chỉ IP của bạn. Bằng cách hiểu những cách này, bạn có thể bảo vệ tài khoản của mình khỏi bị xâm phạm.

English

Discord is a popular online chat application used by millions of people around the world. The app offers a number of security features, including end-to-end encryption for conversations and the ability to hide your IP address. However, there are a few ways that other users can get your IP address on Discord.

How to get an IP address on Discord

There are a few ways that other users can get your IP address on Discord. One way is to use a bot. Bots are automated programs that can be used to perform tasks on Discord, such as sending messages, creating voice calls, and getting information about users. There are a number of bots available on Discord that can be used to get the IP address of users.

Another way to get an IP address on Discord is to use the @userhere command. This command will send a message to the user mentioned. If the user has enabled the “show your IP address in direct messages” feature, their IP address will be displayed in the message.

Finally, users can also get your IP address by using an IP blocker. IP blockers are programs that can be used to block access to a website or application from a specific IP address. If someone uses an IP blocker to block access to your Discord server, they can get your IP address from the server.

How to protect your account

There are a few ways you can protect your account from having your IP address taken. One way is to disable the “show your IP address in direct messages” feature. To do this, go to the Discord website and go to your account settings. Then, click on the “Privacy & Security” tab and uncheck the box next to “Show your IP address in direct messages.”

Another way to protect your account is to use a VPN. VPNs are services that encrypt your internet traffic and route it through a

Bí quyết Lấy Địa chỉ IP trong Discord: Hướng dẫn Chi tiết và Cách Bảo vệ Tài Khoản của Bạn

Leave a Reply

All in one