Bí quyết nhận License Key Malwarebytes miễn phí

Tiếng Việt

Malwarebytes là một phần mềm diệt virus và phần mềm độc hại miễn phí và trả phí. Phiên bản miễn phí của Malwarebytes cung cấp khả năng bảo vệ cơ bản khỏi phần mềm độc hại, nhưng phiên bản trả phí cung cấp nhiều tính năng và bảo vệ nâng cao hơn.

Nếu bạn đang tìm cách nhận License Key Malwarebytes miễn phí, có một số cách để làm điều đó.

Cách 1: Tham gia chương trình khuyến mãi

Malwarebytes thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mãi cho phép bạn nhận License Key Malwarebytes miễn phí. Bạn có thể tìm hiểu về các chương trình khuyến mãi hiện tại trên trang web của Malwarebytes.

Cách 2: Sử dụng mã giảm giá

Bạn có thể tìm thấy mã giảm giá Malwarebytes trên các trang web như Retailmenot và Groupon. Các mã giảm giá này có thể giúp bạn tiết kiệm tiền khi mua License Key Malwarebytes trả phí.

Cách 3: Tìm kiếm License Key miễn phí

Có một số trang web cung cấp License Key Malwarebytes miễn phí. Tuy nhiên, bạn nên thận trọng khi sử dụng các trang web này, vì một số trang web có thể cung cấp các License Key không hợp lệ.

Hướng dẫn kích hoạt License Key Malwarebytes

Sau khi bạn có License Key Malwarebytes, bạn có thể kích hoạt nó bằng cách làm theo các bước sau:

Mở phần mềm Malwarebytes.

Nhấp vào Menu > Tài khoản.

Nhấp vào Kích hoạt.

Nhập License Key của bạn và nhấp vào Kích hoạt.

Kết luận

Với một chút nỗ lực, bạn có thể nhận được License Key Malwarebytes miễn phí hoặc giảm giá. Điều này sẽ giúp bạn bảo vệ máy tính của mình khỏi phần mềm độc hại và phần mềm gián điệp.

English

Malwarebytes is a free and paid antivirus and anti-malware software. The free version of Malwarebytes provides basic protection against malware, but the paid version offers more features and advanced protection.

If you are looking for a way to get a free Malwarebytes License Key, there are a few ways to do it.

Method 1: Join a promotion

Malwarebytes frequently runs promotions that allow you to get a free Malwarebytes License Key. You can learn about current promotions on the Malwarebytes website.

Method 2: Use a coupon code

You can find Malwarebytes coupon codes on websites like Retailmenot and Groupon. These coupon codes can help you save money when purchasing a paid Malwarebytes License Key.

Method 3: Search for free License Keys

There are a number of websites that offer free Malwarebytes License Keys. However, you should be careful when using these websites, as some websites may offer invalid License Keys.

Instructions for activating a Malwarebytes License Key

Once you have a Malwarebytes License Key, you can activate it by following these steps:

Open the Malwarebytes software.

Click Menu > Account.

Click Activate.

Enter your License Key and click Activate.

Conclusion

With a little effort, you can get a free or discounted Malwarebytes License Key. This will help you protect your computer from malware and spyware.

Additional tips

If you are unable to find a free License Key, you can purchase a one-year subscription to Malwarebytes for $39.99.

Malwarebytes also offers a free trial that allows you to use the paid version of the software for 14 days.

You can also protect your computer from malware and spyware by using a firewall and a web browser extension.

Bí Quyết Nhận License Key Malwarebytes Miễn Phí: Hướng Dẫn Chi Tiết và Cách Kích Hoạt

Leave a Reply

All in one