Bí quyết tạo VPS Windows RAM 7GB Azure miễn phí: Hướng dẫn và tiết kiệm chi phí

Tiếng Việt

VPS là một máy chủ ảo được chia sẻ từ một máy chủ vật lý duy nhất. Nó cung cấp cho người dùng quyền kiểm soát tương tự như một máy chủ vật lý chuyên dụng, nhưng với chi phí thấp hơn.

Azure là một nền tảng đám mây của Microsoft cung cấp các dịch vụ VPS Windows và Linux. Azure cung cấp một số chương trình miễn phí, bao gồm quyền truy cập vào VPS Windows RAM 7GB trong 7 ngày.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo VPS Windows RAM 7GB miễn phí trên Azure. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ một số mẹo để tiết kiệm chi phí khi sử dụng Azure.

Hướng dẫn tạo VPS Windows RAM 7GB miễn phí trên Azure

Để tạo VPS Windows RAM 7GB miễn phí trên Azure, bạn cần có tài khoản Microsoft. Nếu bạn chưa có tài khoản, bạn có thể tạo một tài khoản miễn phí tại đây: https://azure.microsoft.com/en-us/free/

Sau khi bạn có tài khoản Microsoft, hãy làm theo các bước sau để tạo VPS Windows RAM 7GB miễn phí:

Truy cập trang web Azure và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Nhấp vào tab “Tạo” và chọn “Máy ảo”.

Trong “Loại máy ảo”, chọn “Windows”.

Trong “Kích thước máy ảo”, chọn “Standard_D1s_v3”.

Trong “Khu vực”, chọn khu vực gần bạn nhất.

Trong “Tên máy ảo”, nhập tên cho máy ảo của bạn.

Trong “Mô tả”, nhập mô tả cho máy ảo của bạn.

Nhấp vào “Tạo”.

Azure sẽ mất vài phút để tạo VPS của bạn. Khi VPS của bạn đã sẵn sàng, bạn sẽ nhận được email xác nhận.

Mẹo tiết kiệm chi phí khi sử dụng Azure

Dưới đây là một số mẹo để tiết kiệm chi phí khi sử dụng Azure:

Sử dụng các chương trình miễn phí của Azure. Azure cung cấp nhiều chương trình miễn phí, bao gồm quyền truy cập vào VPS Windows RAM 7GB trong 7 ngày.

Sử dụng các tùy chọn định giá linh hoạt. Azure cung cấp các tùy chọn định giá linh hoạt, chẳng hạn như định giá theo giờ và định giá theo phút.

Tắt các máy ảo khi không sử dụng. Khi bạn không sử dụng máy ảo, hãy tắt nó để tránh bị tính phí.

Kết luận

Tạo VPS Windows RAM 7GB miễn phí trên Azure là một cách tuyệt vời để bắt đầu với đám mây. Bằng cách làm theo hướng dẫn này, bạn có thể tạo VPS của mình chỉ trong vài phút.

English

VPS is a virtual server that is shared from a single physical server. It provides users with the same level of control as a dedicated physical server, but at a lower cost.

Azure is a cloud platform from Microsoft that offers Windows and Linux VPS services. Azure offers a number of free programs, including access to a 7GB RAM Windows VPS for 7 days.

In this article, we will guide you on how to create a 7GB RAM Windows VPS for free on Azure. We will also share some tips to save money when using Azure.

Instructions on how to create a 7GB RAM Windows VPS for free on Azure

To create a 7GB RAM Windows VPS for free on Azure, you need a Microsoft account. If you don’t have an account, you can create one for free here: https://azure.microsoft.com/en-us/free/

Once you have a Microsoft account, follow these steps to create a 7GB RAM Windows VPS for free:

Go to the Azure website and log in to your account.

Click on the “Create” tab and select “Virtual Machine”.

In the “Virtual Machine type”, select “Windows”.

In the “Virtual machine size”, select “Standard_D1s_v3”.

In the “Region”, select a region near you.

In the “Virtual machine name”, enter a name for your virtual machine.

In the “Description”, enter a description for your virtual machine.

Click “Create”.

Azure will take a few minutes to create your

Bí quyết Tạo VPS Windows RAM 7Gb Azure Miễn Phí: Hướng Dẫn và Tiết Kiệm Chi Phí

Leave a Reply

All in one