Các Loại Phí Khi Kinh Doanh Trên Amazon: Understanding Amazon Fees

Khi bạn quyết định kinh doanh trên Amazon, việc hiểu rõ các loại phí liên quan là một phần quan trọng để đảm bảo sự thành công trong mô hình kinh doanh này. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích một cách dễ hiểu về các loại phí bạn có thể gặp khi bạn bắt đầu kinh doanh trên Amazon.

 1. Phí Giao Dịch (Transaction Fees)
 2. Khi bạn bán sản phẩm trên Amazon, bạn sẽ phải trả một phí giao dịch. Phí này thường là một phần trăm của tổng giá trị đơn hàng và có thể thay đổi tùy thuộc vào loại sản phẩm bạn bán. Điều này bao gồm cả giá sản phẩm và phí vận chuyển nếu bạn sử dụng dịch vụ vận chuyển của Amazon.
 3. 2. Phí Tiền Vận Chuyển (Shipping Fees)
 4. Nếu bạn tham gia vào Chương trình Vận chuyển Fulfilled by Amazon (FBA), bạn sẽ phải trả phí vận chuyển để gửi hàng tới trung tâm lưu trữ của Amazon. Phí này phụ thuộc vào trọng lượng và kích thước của sản phẩm.
 5. 3. Phí Lưu Trữ (Storage Fees)
 6. Amazon tính phí lưu trữ hàng hóa của bạn trong kho của họ. Phí này dựa trên khối lượng của sản phẩm và có thể tăng trong các tháng cao điểm, vì vậy bạn cần theo dõi lượng hàng tồn kho của mình để tránh phí không cần thiết.
 7. 4. Phí Quảng Cáo (Advertising Fees)
 8. Nếu bạn quảng cáo sản phẩm của mình trên Amazon bằng cách sử dụng Amazon Advertising, bạn sẽ phải trả phí quảng cáo. Điều này giúp sản phẩm của bạn xuất hiện ở vị trí cao hơn trong kết quả tìm kiếm và tăng cơ hội bán hàng.
 9. 5. Phí Thành Viên (Membership Fees)
 10. Amazon cung cấp một số loại hội viên, như Amazon Prime, và thu phí hàng năm hoặc hàng tháng cho việc truy cập các ưu đãi và dịch vụ độc quyền. Tùy thuộc vào loại hội viên bạn chọn, phí có thể thay đổi.
 11. Nhớ kiểm tra kỹ về các loại phí này và tính toán chúng vào giá sản phẩm của bạn để đảm bảo bạn có lợi nhuận hợp lý. Quản lý các loại phí này một cách cẩn thận là một phần quan trọng trong việc thành công khi kinh doanh trên Amazon. Chúc bạn thành công trong hành trình kinh doanh của mình trên nền tảng này!
 12. Amazon Business Fees: Understanding the Costs
 13. When you decide to start a business on Amazon, understanding the various fees involved is crucial to ensure success in this business model. In this article, we will explain in an easy-to-understand manner the types of fees you may encounter when you begin selling on Amazon.
 14. 1. Transaction Fees
 15. When you sell products on Amazon, you will have to pay a transaction fee. This fee is usually a percentage of the total order value and can vary depending on the type of product you are selling. This includes both the product price and shipping fees if you use Amazon’s shipping services.
 16. 2. Shipping Fees
 17. If you participate in the Fulfilled by Amazon (FBA) program, you’ll have to pay shipping fees to send your products to Amazon’s storage centers. This fee depends on the weight and dimensions of the product.
 18. 3. Storage Fees
 19. Amazon charges fees for storing your inventory in their warehouses. This fee is based on the volume of your products and may increase during peak months, so it’s essential to monitor your inventory levels to avoid unnecessary charges.
 20. 4. Advertising Fees
 21. If you advertise your products on Amazon using Amazon Advertising, you’ll incur advertising fees. This helps your products appear higher in search results and increases your sales potential.
 22. 5. Membership Fees
 23. Amazon offers various memberships, such as Amazon Prime, and charges annual or monthly fees for access to exclusive benefits and services. The fees may vary depending on the type of membership you choose.
 24. Be sure to thoroughly check these fees and calculate them into your product pricing to ensure you have a reasonable profit margin. Managing these fees carefully is an essential part of succeeding in the Amazon business journey. Wishing you success in your business endeavors on this platform!
Các loại phí khi kinh doanh Amazon

Leave a Reply

All in one