Title: CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ CẤM TRÊN MERCH BY AMAZON

Introduction:

Merch by Amazon là nền tảng thú vị cho phép bạn thiết kế và bán áo thun trực tuyến một cách dễ dàng. Tuy nhiên, để đảm bảo sự công bằng và đảm nhận chất lượng sản phẩm, Merch by Amazon có những quy tắc nghiêm ngặt và các trường hợp cấm với những nội dung không phù hợp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những trường hợp bị cấm trên Merch by Amazon.

Các trường hợp cấm trên Merch by Amazon:

Bản quyền và thương hiệu: Merch by Amazon không cho phép bạn sử dụng hình ảnh, logo, hoặc tên thương hiệu của người khác mà bạn không có quyền sở hữu. Hãy luôn tuân theo quy tắc về bản quyền và thương hiệu để tránh vi phạm.

Nội dung khiêu dâm và tình dục: Bất kỳ sản phẩm nào chứa hình ảnh hoặc nội dung khiêu dâm, tình dục, hoặc có tính chất không phù hợp sẽ bị cấm trên Merch by Amazon.

Kỳ thị và vi phạm quy tắc xã hội: Merch by Amazon không chấp nhận các sản phẩm có nội dung phân biệt chủng tộc, tôn giáo, giới tính, hoặc vi phạm quy tắc xã hội. Hãy đảm bảo rằng thiết kế của bạn không chứa những yếu tố này.

Nội dung bạo lực: Sản phẩm có hình ảnh hoặc nội dung liên quan đến bạo lực, chiến tranh, hoặc tình huống nguy hiểm sẽ bị cấm trên Merch by Amazon.

Chính trị và nội dung gây hỗn loạn: Bạn không được sử dụng Merch by Amazon để chia sẻ ý kiến chính trị cụ thể hoặc kích động gây hỗn loạn. Điều này bao gồm các sản phẩm có liên quan đến các sự kiện xã hội nổi bật.

Sản phẩm không liên quan: Nếu sản phẩm của bạn không có sự liên quan hoặc không mang tính sáng tạo, Merch by Amazon có quyền từ chối sản phẩm này.

Kết luận:

Việc tuân thủ các quy tắc và tránh những trường hợp cấm trên Merch by Amazon rất quan trọng để bạn có thể tận dụng tối đa nền tảng này để kiếm thu nhập. Hãy luôn xem xét cẩn thận nội dung của bạn trước khi đăng sản phẩm và tuân thủ các quy định để đảm bảo sự thành công trên Merch by Amazon.

CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ CẤM TRÊN MERCH BY AMAZON

Leave a Reply

All in one