Cách Đăng Ký Học Bổng Phát Triển Nhân Tài: Hướng Dẫn Miễn Phí 2023

Tiếng Việt

Chương trình học bổng Phát triển Nhân tài số do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp cùng Tập đoàn Google tổ chức nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực nguồn nhân lực, phát triển nhân tài số của Việt Nam. Chương trình cung cấp học bổng miễn phí tài khoản khóa học với thời hạn 12 tháng, trị giá 168 USD/tài khoản cho tổng số 6.000 học viên trên toàn quốc tham gia học tập trực tuyến một số khóa học do Google thiết kế, đào tạo trên hệ thống Coursera. Học viên hoàn thành khoá học sẽ nhận được chứng nhận của Google và một số ưu đãi khác đến từ Google.

Hướng dẫn đăng ký học bổng

Để đăng ký học bổng, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

Truy cập website của chương trình học bổng: https://nhantaiso.nic.gov.vn/

Click vào nút “Đăng ký”

Điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu đăng ký

Nhấp vào nút “Gửi”

Lưu ý:

Hạn cuối đăng ký: 31/8/2023

Học viên cần có kỹ năng tiếng Anh đủ để hiểu và hoàn thành ít nhất 01 trong 05 khóa học của chương trình

Học viên sẽ nhận được thư mời học qua email trong vòng 30 ngày kể từ khi đăng ký

Các khóa học trong chương trình

Các khóa học trong chương trình bao gồm:

Phân tích dữ liệu (Data Analytics)

Hỗ trợ kỹ thuật công nghệ thông tin (IT Supports)

Quản lý dự án (Project Management)

Thiết kế UX (UX Design)

Tiếp thị Kỹ thuật số và Thương mại điện tử (Digital Marketing & E-Commerce)

Kết luận

Chương trình học bổng Phát triển Nhân tài số là một cơ hội tuyệt vời để bạn nâng cao kỹ năng và kiến thức trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Hãy nhanh chóng đăng ký để có cơ hội nhận được học bổng và phát triển sự nghiệp của mình.

English

The Digital Talent Development Scholarship Program, organized by the National Innovation Center (NIC) in collaboration with Google, aims to support the development of human resources and digital talents in Vietnam. The program provides free scholarships for 12-month Coursera account worth 168 USD for a total of 6,000 students nationwide to participate in online learning of some courses designed and trained by Google. Students who complete the course will receive a Google certificate and other benefits from Google.

How to apply for the scholarship

To apply for the scholarship, you need to follow these steps:

Visit the scholarship program website: https://nhantaiso.nic.gov.vn/

Click on the “Apply” button

Fill in all the information in the application form

Click on the “Submit” button

Note:

The deadline for application is August 31, 2023

Students must have sufficient English skills to understand and complete at least one of the five courses in the program

Students will receive an invitation to study via email within 30 days of applying

Courses in the program

The courses in the program include:

Data Analytics

IT Supports

Project Management

UX Design

Digital Marketing & E-Commerce

Conclusion

The Digital Talent Development Scholarship Program is a great opportunity for you to improve your skills and knowledge in the field of information technology. Apply now to have the opportunity to receive a scholarship and develop your career.

Cách Đăng Ký Học Bổng Phát Triển Nhân Tài: Hướng Dẫn Miễn Phí 2023

Leave a Reply

All in one