Title: Cách đăng ký tài khoản Amazon – How to Register an Amazon Account

Tiếng Việt (Vietnamese)

Amazon là một trong những trang web mua sắm trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới, mang đến hàng triệu sản phẩm và dịch vụ đa dạng cho người tiêu dùng. Để tận hưởng trải nghiệm mua sắm trên Amazon, bạn cần phải có một tài khoản. Dưới đây là hướng dẫn cách đăng ký tài khoản Amazon một cách dễ dàng:

Bước 1: Truy cập trang web Amazon

Trước tiên, hãy truy cập trang web chính thức của Amazon bằng cách sử dụng trình duyệt web của bạn. Địa chỉ trang web Amazon là www.amazon.com.

Bước 2: Chọn “Tài khoản và danh sách”

Ở phía trên cùng bên phải của trang chính, bạn sẽ thấy một nút có chữ “Tài khoản và danh sách”. Nhấn vào đó để tiếp tục.

Bước 3: Chọn “Đăng ký”

Sau khi bạn đã nhấn vào “Tài khoản và danh sách,” bạn sẽ thấy một tùy chọn có tên “Đăng ký” xuất hiện. Hãy chọn nút này để bắt đầu quá trình đăng ký tài khoản Amazon.

Bước 4: Điền thông tin cá nhân

Bạn sẽ cần phải điền thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ email, và mật khẩu. Đảm bảo rằng bạn sử dụng một địa chỉ email hợp lệ vì nó sẽ được sử dụng để xác minh tài khoản của bạn.

Bước 5: Xác minh tài khoản

Sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn sẽ nhận được một email xác minh từ Amazon. Hãy kiểm tra hộp thư đến của bạn và nhấn vào liên kết xác minh để hoàn thành quá trình đăng ký.

Bước 6: Hoàn tất đăng ký

Sau khi xác minh tài khoản, bạn đã hoàn tất quá trình đăng ký. Bạn có thể bắt đầu mua sắm trên Amazon và tận hưởng những ưu đãi tuyệt vời mà họ cung cấp.

Bây giờ bạn đã biết cách đăng ký tài khoản Amazon một cách dễ dàng. Hãy bắt đầu trải nghiệm mua sắm trực tuyến tiện lợi và đa dạng trên Amazon ngay hôm nay!

English

Amazon is one of the most popular online shopping websites in the world, offering millions of diverse products and services to consumers. To enjoy the shopping experience on Amazon, you need to have an account. Below is a guide on how to register an Amazon account easily:

Step 1: Access the Amazon Website

First, access the official Amazon website using your web browser. The Amazon website address is www.amazon.com.

Step 2: Select “Account & Lists”

At the top right corner of the main page, you will see a button labeled “Account & Lists.” Click on it to continue.

Step 3: Choose “Register”

After clicking on “Account & Lists,” you will see an option called “Register” appear. Select this button to start the Amazon account registration process.

Step 4: Enter Personal Information

You will need to fill in your personal information such as name, email address, and password. Make sure to use a valid email address as it will be used to verify your account.

Step 5: Verify Your Account

After completing the information, you will receive a verification email from Amazon. Check your inbox and click the verification link to complete the registration process.

Step 6: Complete Registration

Once you have verified your account, you have completed the registration process. You can start shopping on Amazon and enjoy the great deals they offer.

Now you know how to register an Amazon account easily. Start experiencing convenient and diverse online shopping on Amazon today!

cach dang ky tai khoan amazon

Leave a Reply

All in one