Title: How to Register an Amazon Account – Cách Đăng Ký Tài Khoản Amazon

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách đăng ký tài khoản Amazon một cách dễ dàng và nhanh chóng. Amazon là một trong những trang mua sắm lớn nhất trên thế giới với hàng triệu sản phẩm và dịch vụ đa dạng. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách bạn có thể tạo tài khoản Amazon để thực hiện các mua sắm trực tuyến tiện lợi.

Bước 1: Truy cập Trang Chính của Amazon

Trước hết, hãy mở trình duyệt web và truy cập vào trang chính của Amazon bằng cách nhập “www.amazon.com” vào thanh địa chỉ của trình duyệt.

Bước 2: Bấm vào “Tạo tài khoản của bạn”

Trên trang chính của Amazon, bạn sẽ thấy một nút “Tạo tài khoản của bạn” ở góc phải trên cùng của màn hình. Bấm vào nút này để bắt đầu quá trình đăng ký tài khoản.

Bước 3: Điền Thông Tin Cá Nhân

Trang đăng ký tài khoản Amazon yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email và mật khẩu. Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng một địa chỉ email mà bạn có thể truy cập được, vì nó sẽ được sử dụng để xác nhận tài khoản của bạn.

Bước 4: Điền Địa Chỉ Giao Hàng

Tiếp theo, bạn sẽ cần cung cấp địa chỉ giao hàng của bạn. Điều này giúp Amazon xác định nơi bạn muốn nhận hàng khi bạn đặt mua các sản phẩm từ trang web này.

Bước 5: Điền Thông Tin Thẻ Tín Dụng

Để thực hiện thanh toán cho các đơn hàng của bạn, bạn sẽ cần nhập thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn. Amazon đảm bảo tính bảo mật của thông tin này.

Bước 6: Xác Minh Số Điện Thoại

Amazon có thể yêu cầu bạn xác minh số điện thoại của mình để tăng tính bảo mật cho tài khoản. Bạn sẽ nhận được một mã xác minh qua tin nhắn văn bản hoặc cuộc gọi điện thoại.

Bước 7: Hoàn Tất Đăng Ký

Sau khi bạn đã điền đầy đủ thông tin và xác minh số điện thoại, hãy kiểm tra lại thông tin một lần nữa và bấm vào nút “Đăng ký và bắt đầu mua sắm” để hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản.

Bạn Đã Hoàn Tất Đăng Ký Tài Khoản Amazon

Chúc mừng! Bây giờ bạn đã có một tài khoản Amazon và có thể bắt đầu mua sắm trực tuyến ngay lập tức. Bạn có thể đặt hàng, theo dõi đơn hàng và tận hưởng các ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên Amazon Prime.

Tài khoản Amazon của bạn sẽ cho phép bạn truy cập vào một thế giới sản phẩm đa dạng và dịch vụ thuận tiện. Hãy luôn bảo mật thông tin tài khoản của bạn và tận hưởng trải nghiệm mua sắm tuyệt vời trên Amazon!

This article has provided easy-to-understand instructions on how to register an Amazon account. Amazon is one of the world’s largest online marketplaces, offering millions of products and a wide range of services. Follow these steps to create your own Amazon account and enjoy the convenience of online shopping.

Step 1: Access the Amazon Homepage

First, open your web browser and go to the Amazon homepage by typing “www.amazon.com” into the address bar.

Step 2: Click on “Create Your Amazon Account”

On the Amazon homepage, you’ll find a button labeled “Create Your Amazon Account” in the upper right corner of the screen. Click on this button to begin the registration process.

Step 3: Enter Personal Information

The Amazon registration page will prompt you to provide personal information such as your name, email address, and password. Make sure to use an email address you can access, as it will be used to confirm your account.

Step 4: Enter Shipping Address

Next, you’ll need to enter your shipping address. This helps Amazon determine where you want to receive your orders when you make purchases on the website.

Step 5: Enter Credit Card Information

To make payments for your orders, you’ll need to enter your credit card or debit card information. Amazon ensures the security of this information.

Step 6: Verify Your Phone Number

Amazon may require you to verify your phone number to enhance the security of your account. You’ll receive a verification code through text message or phone call.

Step 7: Complete the Registration

After you’ve filled in all the necessary information and verified your phone number, double-check your details and click the “Register and start shopping” button to complete the account registration process.

You’ve Successfully Registered an Amazon Account

Congratulations! You now have an Amazon account and can start shopping online immediately. You can place orders, track your shipments, and enjoy exclusive benefits for Amazon Prime members.

Your Amazon account allows you to access a world of diverse products and convenient services. Always keep your account information secure and enjoy a great shopping experience on Amazon!

cách đăng ký tài khoản amazon

Leave a Reply

All in one