Title: Cách điền keyword khi đăng sách Amazon KDP

Vietnamese Version (Ngôn ngữ Tiếng Việt):

Khi bạn đăng sách trên Amazon KDP, việc chọn và điền từ khóa (keyword) một cách hợp lý có thể quyết định sự thành công của cuốn sách của bạn trên nền tảng này. Từ khóa giúp sách của bạn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của người đọc, làm tăng khả năng tiếp cận và tạo cơ hội để tăng doanh số bán hàng. Hãy cùng tìm hiểu cách điền keyword một cách hiệu quả trên Amazon KDP.

 1. Tìm hiểu từ khóa phù hợp:
 2. Trước tiên, bạn cần nghiên cứu và tìm hiểu về từ khóa liên quan đến nội dung của cuốn sách. Sử dụng các công cụ như Google Keyword Planner hoặc Amazon’s Keyword Tool để tìm các từ khóa có lượt tìm kiếm cao và liên quan đến thể loại sách của bạn.
 3. 2. Sử dụng từ khóa trong tiêu đề và mô tả:
 4. Hãy đảm bảo rằng từ khóa chính xuất hiện trong tiêu đề của cuốn sách và mô tả sản phẩm. Điều này giúp Amazon hiểu rõ nội dung của cuốn sách và đưa nó vào các kết quả tìm kiếm liên quan.
 5. 3. Tối ưu hóa danh mục và thẻ từ khóa:
 6. Chọn danh mục phù hợp cho cuốn sách của bạn và điền các từ khóa có liên quan vào phần “Keywords” của bạn. Điều này sẽ cải thiện khả năng tiếp cận của cuốn sách trong các danh mục tương ứng và kết quả tìm kiếm.
 7. 4. Theo dõi hiệu suất từ khóa:
 8. Sử dụng các công cụ phân tích để theo dõi hiệu suất của từ khóa của bạn. Nếu bạn thấy một từ khóa không mang lại nhiều lượt tìm kiếm hoặc doanh số bán hàng, hãy xem xét thay thế nó bằng từ khóa khác.
 9. 5. Điều chỉnh và cải thiện liên tục:
 10. Thế giới từ khóa luôn thay đổi, vì vậy bạn cần thường xuyên cập nhật và cải thiện danh sách từ khóa của mình để duy trì sự hiệu quả trong việc tiếp cận đối tượng đọc.
 11. Việc điền keyword đúng cách trên Amazon KDP có thể giúp tăng sự hiển thị và tiêu thụ sách của bạn. Hãy đảm bảo bạn tận dụng các công cụ và tối ưu hóa từ khóa của mình để đạt được sự thành công trong thế giới xuất bản số.
 12. English Version:
 13. When publishing a book on Amazon KDP, choosing and filling in keywords effectively can determine the success of your book on this platform. Keywords help your book appear in reader searches, increase discoverability, and create opportunities for higher sales. Let’s explore how to fill in keywords effectively on Amazon KDP.
 14. 1. Research Relevant Keywords:
 15. First, research and identify keywords related to your book’s content. Use tools like Google Keyword Planner or Amazon’s Keyword Tool to find keywords with high search volume that are relevant to your book’s genre.
 16. 2. Use Keywords in Title and Description:
 17. Ensure that your primary keywords appear in your book’s title and product description. This helps Amazon understand your book’s content and place it in relevant search results.
 18. 3. Optimize Categories and Keyword Tags:
 19. Select an appropriate category for your book and enter relevant keywords in your “Keywords” section. This improves your book’s visibility within relevant categories and search results.
 20. 4. Monitor Keyword Performance:
 21. Use analytics tools to track the performance of your keywords. If you find a keyword isn’t generating many searches or sales, consider replacing it with a different keyword.
 22. 5. Adjust and Improve Continuously:
 23. The world of keywords is constantly changing, so regularly update and enhance your keyword list to maintain effectiveness in reaching your target readers.
 24. Properly filling in keywords on Amazon KDP can increase visibility and consumption of your book. Make sure to leverage tools and optimize your keywords to achieve success in the digital publishing world.
Cách điền keyword khi đăng sách Amazon KDP

Leave a Reply

All in one