Cách Hoàn Thành 100% Nhiệm Vụ trong Sleeping Dogs

Tiếng Việt

Sleeping Dogs là một trò chơi hành động nhập vai được phát triển bởi United Front Games và phát hành bởi Square Enix. Trò chơi được phát hành cho Microsoft Windows, PlayStation 3 và Xbox 360 vào ngày 14 tháng 8 năm 2012.

Trò chơi lấy bối cảnh thành phố Hong Kong và kể về câu chuyện của Wei Shen, một cảnh sát chìm thâm nhập vào băng đảng Sun On Yee. Wei phải hoàn thành các nhiệm vụ của băng đảng để có thể thu thập thông tin về hoạt động của họ.

Để hoàn thành 100% nhiệm vụ trong Sleeping Dogs, người chơi cần phải hoàn thành tất cả các nhiệm vụ chính, nhiệm vụ phụ và nhiệm vụ thử thách.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách hoàn thành 100% nhiệm vụ trong Sleeping Dogs:

Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ chính

Tất cả các nhiệm vụ chính đều được đánh dấu bằng biểu tượng ngôi sao trên bản đồ. Người chơi cần phải hoàn thành tất cả các nhiệm vụ chính để tiếp tục cốt truyện của trò chơi.

Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ phụ

Các nhiệm vụ phụ được đánh dấu bằng biểu tượng vòng tròn trên bản đồ. Các nhiệm vụ phụ không bắt buộc phải hoàn thành nhưng sẽ giúp người chơi kiếm được tiền, kinh nghiệm và các vật phẩm.

Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ thử thách

Các nhiệm vụ thử thách được đánh dấu bằng biểu tượng chấm than trên bản đồ. Các nhiệm vụ thử thách thường là các nhiệm vụ nhỏ, chẳng hạn như đánh bại một số kẻ thù nhất định hoặc thu thập một số vật phẩm nhất định.

Một số mẹo để hoàn thành 100% nhiệm vụ trong Sleeping Dogs:

Sử dụng bản đồ để theo dõi vị trí của các nhiệm vụ.

Hoàn thành các nhiệm vụ phụ để kiếm tiền và kinh nghiệm.

Thử thách các nhiệm vụ thử thách để nhận được phần thưởng bổ sung.

Sử dụng các kỹ năng và khả năng của Wei để hoàn thành các nhiệm vụ một cách dễ dàng hơn.

English

How to Complete 100% of the Missions in Sleeping Dogs

Sleeping Dogs is an action-adventure game developed by United Front Games and published by Square Enix. The game was released for Microsoft Windows, PlayStation 3, and Xbox 360 on August 14, 2012.

The game is set in Hong Kong and tells the story of Wei Shen, a police undercover agent who infiltrates the Sun On Yee gang. Wei must complete the gang’s missions in order to gather information about their activities.

To complete 100% of the missions in Sleeping Dogs, players need to complete all of the main missions, side missions, and challenge missions.

Here is a detailed guide on how to complete 100% of the missions in Sleeping Dogs:

Complete all of the main missions

All of the main missions are marked with a star icon on the map. Players need to complete all of the main missions to continue the game’s storyline.

Complete all of the side missions

Side missions are marked with a circle icon on the map. Side missions are not required to complete but will help players earn money, experience, and items.

Complete all of the challenge missions

Challenge missions are marked with an exclamation point icon on the map. Challenge missions are often small missions, such as defeating a certain number of enemies or collecting a certain number of items.

Some tips for completing 100% of the missions in Sleeping Dogs:

Use the map to track the location of missions.

Complete side missions to earn money and experience.

Challenge the challenge missions to receive additional rewards.

Use Wei’s skills and abilities to complete missions more easily.

Cách Hoàn Thành 100% Nhiệm Vụ trong Sleeping Dogs: Hướng Dẫn Hack Chi Tiết

Leave a Reply

All in one