Cách Ngăn Chặn Người Hàng Xóm Sử Dụng Wifi Của Bạn

Tiếng Việt

Wifi là một tiện ích không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, việc người hàng xóm sử dụng wifi của bạn mà không được phép có thể gây ra một số vấn đề như:

Giảm tốc độ mạng

Tăng nguy cơ bị tấn công mạng

Chi phí sử dụng mạng tăng cao

Dưới đây là một số cách để ngăn chặn người hàng xóm sử dụng wifi của bạn:

 1. Ẩn tên wifi
 2. Cách đơn giản nhất để ngăn chặn người hàng xóm sử dụng wifi của bạn là ẩn tên wifi. Khi tên wifi bị ẩn, người hàng xóm sẽ không thể nhìn thấy mạng wifi của bạn trong danh sách các mạng wifi có thể kết nối.
 3. Để ẩn tên wifi, bạn cần đăng nhập vào modem wifi và tìm mục “SSID Broadcast”. Sau đó, bạn hãy chuyển mục này sang “Disable”.
 4. 2. Thay đổi mật khẩu wifi
 5. Đây là cách phổ biến nhất để ngăn chặn người hàng xóm sử dụng wifi của bạn. Bạn nên sử dụng một mật khẩu mạnh, bao gồm chữ cái, số và ký tự đặc biệt.
 6. Để thay đổi mật khẩu wifi, bạn cần đăng nhập vào modem wifi và tìm mục “Password”. Sau đó, bạn hãy nhập mật khẩu mới và lưu lại.
 7. 3. Sử dụng tính năng chặn địa chỉ MAC
 8. Tính năng chặn địa chỉ MAC cho phép bạn chỉ cho phép các thiết bị có địa chỉ MAC cụ thể kết nối với wifi của bạn.
 9. Để sử dụng tính năng này, bạn cần đăng nhập vào modem wifi và tìm mục “MAC Filter”. Sau đó, bạn hãy thêm địa chỉ MAC của các thiết bị mà bạn muốn cho phép kết nối với wifi.
 10. 4. Sử dụng VPN
 11. VPN sẽ mã hóa lưu lượng truy cập internet của bạn, ngăn chặn người khác theo dõi hoạt động trực tuyến của bạn.
 12. Để sử dụng VPN, bạn cần cài đặt một ứng dụng VPN trên thiết bị của mình. Sau đó, bạn hãy kết nối với máy chủ VPN.
 13. 5. Sử dụng firewall
 14. Firewall sẽ giúp bảo vệ mạng wifi của bạn khỏi các cuộc tấn công mạng.
 15. Để sử dụng firewall, bạn cần cài đặt một ứng dụng firewall trên modem wifi của mình.
 16. English
 17. Wifi is an essential utility in modern life. However, having your neighbors use your wifi without permission can cause some problems such as:
 18. Reduced network speed
 19. Increased risk of network attacks
 20. Higher network usage costs
 21. Here are some ways to prevent your neighbors from using your wifi:
 22. 1. Hide your wifi name
 23. The simplest way to prevent your neighbors from using your wifi is to hide your wifi name. When your wifi name is hidden, your neighbors will not be able to see your wifi network in the list of available wifi networks.
 24. To hide your wifi name, you need to log in to your wifi modem and find the “SSID Broadcast” setting. Then, you need to disable this setting.
 25. 2. Change your wifi password
 26. This is the most common way to prevent your neighbors from using your wifi. You should use a strong password that includes letters, numbers, and special characters.
 27. To change your wifi password, you need to log in to your wifi modem and find the “Password” setting. Then, you need to enter a new password and save it.
 28. 3. Use MAC filtering
 29. MAC filtering allows you to only allow devices with specific MAC addresses to connect to your wifi.
 30. To use this feature, you need to log in to your wifi modem and find the “MAC Filter” setting. Then, you need to add the MAC addresses of the devices that you want to allow to connect to your wifi.
 31. 4. Use a VPN
 32. A VPN will encrypt your internet traffic, preventing others from tracking your online activity.
 33. To use a VPN, you need to install a VPN app on your device. Then, you need to connect to a VPN server.
 34. 5. Use a firewall
 35. A firewall will help protect your wifi network from network attacks.
 36. To use a firewall, you need to install a firewall app on your wifi modem.
Cách Ngăn Chặn Người Hàng Xóm Sử Dụng Wifi Của Bạn

Leave a Reply

All in one