Cách Sử Dụng Messenger Trực Tiếp trên Facebook – Hướng Dẫn Tiện Lợi

Cách Sử Dụng Messenger Trực Tiếp trên Facebook – Hướng Dẫn Tiện Lợi

Tiếng Việt

Messenger là một ứng dụng nhắn tin trực tiếp được tích hợp sẵn trên Facebook. Ứng dụng này cho phép người dùng trò chuyện với bạn bè, gia đình, đồng nghiệp và các doanh nghiệp. Messenger cung cấp nhiều tính năng hữu ích, bao gồm:

Nhắn tin văn bản

Gửi và nhận hình ảnh, video, âm thanh

Gọi điện thoại và video call

Tạo và tham gia các nhóm

Sử dụng các sticker và hiệu ứng thú vị

Cách sử dụng Messenger trên điện thoại

Để sử dụng Messenger trên điện thoại, bạn cần tải và cài đặt ứng dụng Messenger từ kho ứng dụng của thiết bị. Sau khi cài đặt, bạn mở ứng dụng và đăng nhập bằng tài khoản Facebook của mình.

Cách sử dụng Messenger trên máy tính

Để sử dụng Messenger trên máy tính, bạn có thể truy cập trang web Messenger hoặc sử dụng ứng dụng Messenger cho máy tính.

Các tính năng chính của Messenger

Nhắn tin văn bản

Đây là tính năng cơ bản nhất của Messenger. Bạn có thể nhắn tin văn bản cho bạn bè, gia đình và các doanh nghiệp.

Gửi và nhận hình ảnh, video, âm thanh

Bạn có thể gửi và nhận hình ảnh, video và âm thanh qua Messenger.

Gọi điện thoại và video call

Bạn có thể gọi điện thoại và video call với bạn bè, gia đình và các doanh nghiệp.

Tạo và tham gia các nhóm

Bạn có thể tạo và tham gia các nhóm trên Messenger để trò chuyện với nhiều người cùng một lúc.

Sử dụng các sticker và hiệu ứng thú vị

Messenger cung cấp một kho sticker và hiệu ứng thú vị để bạn sử dụng trong các cuộc trò chuyện.

Một số mẹo sử dụng Messenger

Để tắt thông báo từ Messenger, bạn có thể vào Cài đặt > Thông báo và tắt các thông báo mà bạn muốn.

Để chặn một người dùng trên Messenger, bạn có thể vào Cài đặt > Quyền riêng tư > Chặn và nhập tên người dùng mà bạn muốn chặn.

Để xóa một cuộc trò chuyện trên Messenger, bạn có thể vào cuộc trò chuyện đó và nhấn vào biểu tượng ba chấm ở góc trên bên phải, sau đó chọn Xóa.

Tiếng Anh

Messenger is a direct messaging app that is integrated with Facebook. This app allows users to chat with friends, family, colleagues, and businesses. Messenger offers many useful features, including:

Text messaging

Sending and receiving images, videos, audio

Phone calls and video calls

Creating and joining groups

Using fun stickers and effects

How to use Messenger on mobile

To use Messenger on mobile, you need to download and install the Messenger app from your device’s app store. After installing, open the app and log in with your Facebook account.

How to use Messenger on computer

To use Messenger on computer, you can visit the Messenger website or use the Messenger app for computer.

Main features of Messenger

Text messaging

This is the most basic feature of Messenger. You can text message friends, family, and businesses.

Sending and receiving images, videos, audio

You can send and receive images, videos, and audio via Messenger.

Phone calls and video calls

You can make phone calls and video calls to friends, family, and businesses.

Creating and joining groups

You can create and join groups on Messenger to chat with multiple people at once.

Using fun stickers and effects

Messenger offers a library of fun stickers and effects for you to use in conversations.

Some tips for using Messenger

To disable notifications from Messenger, you can go to Settings > Notifications and disable the notifications you want.

To block a user on Messenger, you can go to Settings > Privacy > Blocking and enter the username of the user you want to block.

To delete a conversation on Messenger, you can open the conversation and tap the three dots in the top right corner, then select Delete.

Kết luận

Messenger là một ứng dụng nhắn tin trực tiếp hữu ích và đa năng. Với các tính năng và mẹo sử dụng được chia sẻ trong bài viết này, bạn có thể sử dụng Messenger một cách hiệu quả.

Leave a Comment

All in one