Cách tạo trang lỗi server thân thiện với người dùng để cải thiện trải nghiệm sử dụng

Tiếng Việt

Lỗi server là một vấn đề phổ biến mà bất kỳ website nào cũng có thể gặp phải. Khi điều này xảy ra, người dùng sẽ được chuyển hướng đến một trang lỗi. Trang lỗi là một cơ hội để bạn cải thiện trải nghiệm người dùng và giữ cho họ quay trở lại website của bạn.

Dưới đây là một số mẹo để tạo trang lỗi server thân thiện với người dùng:

Giữ cho trang lỗi đơn giản và dễ hiểu. Người dùng không muốn dành thời gian để tìm hiểu nguyên nhân của lỗi. Thay vào đó, hãy cung cấp cho họ thông tin ngắn gọn và dễ hiểu về lý do tại sao họ không thể truy cập trang họ muốn.

Thêm một liên kết để quay lại trang chủ. Điều này sẽ giúp người dùng dễ dàng quay trở lại nơi họ đang ở trước khi gặp lỗi.

Thêm một liên kết đến trang hỗ trợ. Nếu người dùng muốn biết thêm về lỗi, họ có thể truy cập trang hỗ trợ của bạn.

Sử dụng hình ảnh hoặc biểu tượng để thu hút sự chú ý. Một hình ảnh hoặc biểu tượng đơn giản có thể giúp người dùng hiểu rằng họ đang gặp lỗi.

Dưới đây là một ví dụ về trang lỗi server thân thiện với người dùng:

HTML

<!DOCTYPE html>

<html lang=”vi”>

<head>

<title>Lỗi 404 – Trang không tìm thấy</title>

</head>

<body>

<h1>Lỗi 404 – Trang không tìm thấy</h1>

<p>Chúng tôi rất tiếc, nhưng trang bạn đang tìm không tồn tại.</p>

<p>Bạn có thể quay lại trang chủ hoặc thử tìm kiếm nội dung khác.</p>

<a href=”/”>Trang chủ</a>

<a href=”/huong-dan”>Hướng dẫn</a>

</body>

</html>

Use code with caution. Learn more

content_copy

Tiếng Anh

Server errors are a common problem that any website can experience. When this happens, users are redirected to an error page. An error page is an opportunity for you to improve the user experience and keep them coming back to your website.

Here are some tips for creating a user-friendly server error page:

Keep the error page simple and easy to understand. Users don’t want to spend time trying to figure out the cause of the error. Instead, provide them with concise and easy-to-understand information about why they can’t access the page they want.

Add a link back to the homepage. This will help users easily return to where they were before they encountered the error.

Add a link to a support page. If users want to know more about the error, they can visit your support page.

Use an image or icon to grab attention. A simple image or icon can help users understand that they are encountering an error.

Here is an example of a user-friendly server error page:

HTML

<!DOCTYPE html>

<html lang=”en”>

<head>

<title>Error 404 – Page Not Found</title>

</head>

<body>

<h1>Error 404 – Page Not Found</h1>

<p>We’re sorry, but the page you are looking for does not exist.</p>

<p>You can return to the homepage or try searching for other content.</p>

<a href=”/”>Homepage</a>

<a href=”/support”>Support</a>

</body>

</html>

Use code with caution. Learn more

content_copy

Các yếu tố SEO

Ngoài việc thân thiện với người dùng, trang lỗi server của bạn cũng nên được tối ưu hóa cho SEO. Điều này sẽ giúp trang của bạn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm khi người dùng tìm kiếm các cụm từ liên quan đến lỗi.

Dưới đây là một số mẹo SEO cho trang lỗi server:

Tiêu đề: Tiêu đề của trang lỗi server nên rõ ràng và mô tả nội dung của trang.

Mô tả: Mô tả của trang lỗi server nên cung cấp thêm thông tin về lỗi và cách khắc phục.

Các từ khóa: Trang lỗi server của bạn nên bao gồm các từ khóa liên quan đến lỗi.

Các liên kết: Liên kết đến trang lỗi server của bạn từ các trang khác trên website của bạn.

Kết luận

Tạo một trang lỗi server thân

Cách Tạo Trang Lỗi Server Thân Thiện Với Người Dùng để Cải Thiện Trải Nghiệm Sử Dụng

Leave a Reply

All in one