Title: How to Find FBM and POD Products to Sell on Amazon

Tìm sản phẩm để kinh doanh trên Amazon có thể trở thành một nhiệm vụ khá khó khăn, nhất là đối với người mới bắt đầu. Điều quan trọng là bạn cần tìm những sản phẩm hot, phù hợp với mục tiêu của mình và có khả năng tạo lợi nhuận. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tìm sản phẩm FBM (Fulfillment by Merchant) và POD (Print on Demand) để bán trên Amazon.

 1. Tìm hiểu về FBM và POD:
 2. FBM (Fulfillment by Merchant) và POD (Print on Demand) là hai phương pháp khác nhau để bán hàng trên Amazon.
 3. FBM: Với FBM, bạn tự quản lý và vận chuyển hàng hóa đến khách hàng. Điều này đòi hỏi bạn phải có kho lưu trữ và quản lý dịch vụ giao hàng. Tuy nhiên, bạn có toàn quyền kiểm soát sản phẩm và dịch vụ giao hàng.
 4. POD: Với POD, bạn không cần duy trì kho lưu trữ hoặc quản lý vận chuyển. Sản phẩm được tạo ra chỉ khi có đơn đặt hàng. Điều này giúp giảm rủi ro và chi phí, nhưng bạn có ít kiểm soát hơn về chất lượng và thời gian giao hàng.
 5. 2. Sử dụng công cụ tìm kiếm sản phẩm:
 6. Amazon Best Sellers: Kiểm tra danh sách sản phẩm bán chạy nhất trên Amazon để có ý tưởng về những gì đang hot.
 7. Google Trends: Tra cứu xu hướng tìm kiếm của sản phẩm để biết liệu nó có sự quan tâm từ người mua hay không.
 8. Amazon Seller Central: Sử dụng công cụ tìm sản phẩm của Amazon để xác định cạnh tranh và tiềm năng lợi nhuận.
 9. 3. Xác định mục tiêu và tìm niềm đam mê:
 10. Chọn sản phẩm mà bạn thực sự quan tâm và hiểu rõ. Điều này giúp bạn tạo nội dung quảng cáo và hình ảnh sản phẩm hấp dẫn hơn.
 11. 4. Nghiên cứu cạnh tranh:
 12. Xem xét các sản phẩm tương tự đã có trên Amazon. Điều này giúp bạn hiểu về mức độ cạnh tranh và giá cả trên thị trường.
 13. 5. Kiểm tra khả năng lợi nhuận:
 14. Sử dụng các công cụ tính toán lợi nhuận như Amazon FBA Calculator để ước tính lợi nhuận dự kiến dựa trên giá bán, giá nhập, và phí vận chuyển.
 15. 6. Đặt hàng hoặc tạo sản phẩm:
 16. Dựa trên quyết định FBM hoặc POD của bạn, tiến hành đặt hàng sản phẩm hoặc tạo thiết kế sản phẩm cho POD.
 17. 7. Quảng cáo và quản lý cửa hàng:
 18. Sử dụng các chiến dịch quảng cáo trên Amazon và các mạng xã hội để quảng bá sản phẩm của bạn. Đồng thời, duy trì chất lượng và dịch vụ khách hàng xuất sắc để xây dựng danh tiếng cửa hàng.
 19. Trong tất cả, việc tìm sản phẩm FBM và POD để bán trên Amazon đòi hỏi kiên nhẫn và nghiên cứu cẩn thận. Hãy luôn cập nhật thông tin về thị trường và thay đổi chiến lược nếu cần. Chúc bạn thành công trong kinh doanh trên Amazon!
 20. Title: How to Find FBM and POD Products to Sell on Amazon
 21. Finding products to sell on Amazon can be a challenging task, especially for newcomers. It’s crucial to identify hot products that align with your goals and have profit potential. In this article, we will guide you on how to find FBM (Fulfillment by Merchant) and POD (Print on Demand) products to sell on Amazon.
 22. 1. Learn About FBM and POD:
 23. FBM (Fulfillment by Merchant) and POD (Print on Demand) are two different methods for selling on Amazon.
 24. FBM: With FBM, you manage and ship products to customers on your own. This requires maintaining storage and handling shipping services. However, you have full control over your products and shipping.
 25. POD: With POD, you don’t need to maintain storage or manage shipping. Products are created only when there are orders. This reduces risk and costs, but you have less control over quality and delivery times.
 26. 2. Utilize Product Research Tools:
 27. Amazon Best Sellers: Check the list of best-selling products on Amazon to get an idea of what’s currently trending.
 28. Google Trends: Research search trends for products to determine if there is interest from buyers.
 29. Amazon Seller Central: Use Amazon’s product research tools to assess competition and profit potential.
 30. 3. Define Your Goals and Passion:
 31. Choose products that genuinely interest you and that you understand well. This helps you create more appealing ad content and product imagery.
 32. 4. Analyze the Competition:
 33. Examine similar products already on Amazon to understand the level of competition and market pricing.
 34. 5. Assess Profitability:
 35. Use profitability calculators like the Amazon FBA Calculator to estimate expected profits based on selling price, cost, and shipping fees.
 36. 6. Order or Create Products:
 37. Based on your FBM or POD decision, proceed to order products or create product designs for POD.
 38. 7. Advertise and Manage Your Store:
 39. Utilize advertising campaigns on Amazon and social media platforms to promote your products. Additionally, maintain high-quality products and excellent customer service to build a store reputation.
 40. Overall, finding FBM and POD products to sell on Amazon requires patience and thorough research. Stay updated on market trends and be ready to adjust your strategy as needed. Best of luck
Cách tìm sản phẩm FBM và POD để bán trên Amazon

Leave a Reply

All in one