Title/ Tiêu đề:

Cách xin miễn phí GTIN cho Cửa hàng trên Amazon – How to Request GTIN Exemption for Your Amazon Store

Giới thiệu/ Introduction:

Việc sử dụng GTIN (Global Trade Item Number) cho sản phẩm trên Amazon là một quy định quan trọng để đảm bảo tính nhất quán và thông tin chính xác về sản phẩm. Tuy nhiên, có những trường hợp khi bạn không thể cung cấp GTIN cho sản phẩm của mình. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xin miễn phí GTIN Exemption cho cửa hàng Amazon của bạn để tiếp tục kinh doanh một cách hiệu quả và tuân thủ các quy định.

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Amazon của bạn/ Log in to Your Amazon Account
 2. Trước tiên, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản Amazon Seller Central của bạn.
 3. 2. Truy cập vào phần “Inventory”/ Access the “Inventory” Section
 4. Sau khi đăng nhập, điều hướng đến phần “Inventory” trong giao diện Seller Central.
 5. 3. Chọn “Add a Product”/ Select “Add a Product”
 6. Tại trang quản lý sản phẩm, chọn “Add a Product” để bắt đầu thêm sản phẩm mới hoặc chỉnh sửa sản phẩm hiện có.
 7. 4. Thêm hoặc Chỉnh sửa Sản phẩm/ Add or Edit a Product
 8. Nếu bạn đã có sản phẩm, hãy tìm sản phẩm mà bạn muốn xin miễn phí GTIN Exemption. Nếu đây là sản phẩm mới, hãy thêm nó vào danh sách sản phẩm của bạn.
 9. 5. Chọn “Advanced View”/ Select “Advanced View”
 10. Ở trang thêm hoặc chỉnh sửa sản phẩm, chọn “Advanced View” để hiển thị tùy chọn cao cấp hơn.
 11. 6. Chọn “GTIN Exemption”/ Select “GTIN Exemption”
 12. Trong chế độ Advanced View, bạn sẽ thấy một tùy chọn có tên “GTIN Exemption.” Chọn tùy chọn này để tiếp tục.
 13. 7. Điền thông tin yêu cầu/ Fill Out the Request Information
 14. Bạn sẽ cần cung cấp thông tin chi tiết về lý do bạn đang xin miễn phí GTIN Exemption và cung cấp tài liệu chứng minh lý do của bạn. Hãy điền thông tin một cách chi tiết và chính xác.
 15. 8. Gửi yêu cầu của bạn/ Submit Your Request
 16. Khi bạn đã hoàn thành việc điền thông tin yêu cầu, hãy chọn “Submit Request” để gửi yêu cầu của bạn đến Amazon.
 17. 9. Chờ phản hồi từ Amazon/ Wait for a Response from Amazon
 18. Amazon sẽ xem xét yêu cầu của bạn và thông báo cho bạn về kết quả. Hãy kiên nhẫn chờ đợi phản hồi.
 19. Kết luận/ Conclusion:
 20. Xin GTIN Exemption cho cửa hàng Amazon của bạn có thể giúp bạn tiếp tục kinh doanh một cách dễ dàng khi bạn không thể cung cấp GTIN cho sản phẩm của mình. Hãy nhớ tuân thủ các quy định của Amazon và cung cấp thông tin chính xác trong yêu cầu của bạn để đạt được sự chấp thuận. Chúc bạn thành công trong kinh doanh trực tuyến của mình trên Amazon!
 21. Lưu ý: Hãy luôn kiểm tra và cập nhật thông tin liên quan đến GTIN Exemption trên Amazon, vì các quy định có thể thay đổi theo thời gian.
Cách xin GTIN Exemption cho Store Amazon

Leave a Reply

All in one