Tiêu đề: Đăng ký tài khoản Amazon – Hướng dẫn chi tiết (Registering an Amazon Account – Step-by-Step Guide)

I. Giới thiệu về Amazon

Amazon là một trong những trang web mua sắm trực tuyến lớn nhất thế giới, cung cấp hàng triệu sản phẩm từ nhiều loại hình khác nhau. Để tận hưởng trải nghiệm mua sắm tuyệt vời trên Amazon, bạn cần phải đăng ký tài khoản. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách đăng ký tài khoản Amazon một cách dễ dàng và nhanh chóng.

II. Đăng ký tài khoản Amazon

Bước 1: Truy cập trang chính thức của Amazon

Đầu tiên, mở trình duyệt web của bạn và truy cập vào trang chính thức của Amazon bằng cách điền “www.amazon.com” vào thanh địa chỉ.

Step 1: Access the Official Amazon Website

First, open your web browser and access the official Amazon website by typing “www.amazon.com” into the address bar.

Bước 2: Bấm vào “Tài khoản và danh mục”

Ở góc trên bên phải của trang chính, bạn sẽ thấy một nút có chữ “Tài khoản và danh mục” (Account & Lists). Bấm vào nút này.

Step 2: Click on “Tài khoản và danh mục”

At the top right corner of the page, you’ll see a button labeled “Tài khoản và danh mục” (Account & Lists). Click on this button.

Bước 3: Chọn “Đăng ký”

Trong menu thả xuống, bạn sẽ thấy tùy chọn “Đăng ký” (Register). Bấm vào đó để tiếp tục.

Step 3: Select “Đăng ký” (Register)

In the dropdown menu, you’ll see the option “Đăng ký” (Register). Click on it to proceed.

Bước 4: Điền thông tin cá nhân

Bạn sẽ được yêu cầu nhập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email và mật khẩu cho tài khoản của bạn. Đảm bảo rằng bạn điền thông tin đúng chính xác.

Step 4: Enter Personal Information

You will be asked to enter personal information such as your name, email address, and password for your account. Make sure you enter accurate information.

Bước 5: Xác nhận thông tin và hoàn tất đăng ký

Sau khi điền đầy đủ thông tin, hãy kiểm tra lại một lần nữa để đảm bảo không có sai sót. Sau đó, bấm vào nút “Đăng ký” để hoàn tất quy trình đăng ký.

Step 5: Confirm Information and Complete Registration

After entering all the required information, double-check it to ensure there are no errors. Then, click the “Đăng ký” (Register) button to complete the registration process.

III. Kết luận

Bây giờ bạn đã có một tài khoản Amazon hoàn chỉnh và sẵn sàng để thực hiện mua sắm trực tuyến trên trang web này. Hãy nhớ lưu thông tin đăng nhập của bạn an toàn và sử dụng tài khoản Amazon để tận hưởng những sản phẩm tuyệt vời và dịch vụ hàng đầu mà Amazon mang lại. Chúc bạn mua sắm vui vẻ!

đăng ký tài khoản amazon

Leave a Reply

All in one