Antidetect có thể thay đổi những thông số nào?

Antidetect là phần mềm thay đổi dấu vân tay của thiết bị để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và tránh bị các hệ thống chống gian lận phát hiện. Các thông số nó có thể thay đổi bao gồm:

 • User-Agent
 • TimeZone
 • Language
 • Screen Resolution
 • CPU Model
 • GPU Model
 • Browser Plugins
 • System Fonts
 • Touch Support
 • Battery Status
 • Installed Fonts
 • Canvas Fingerprinting
 • WebRTC IP Leak
 • Ad-Blockers
 • Virtual Machine Detection
 • and more.

Lưu ý: Các tham số cụ thể có thể thay đổi có thể phụ thuộc vào phiên bản Antidetect đang được sử dụng.

Phần mềm Antidetect là gì? Công dụng và lưu ý khi sử dụng

 1. Antidetect là một loại phần mềm được sử dụng để che giấu hoặc thay đổi thông tin được gửi từ thiết bị đến trang web hoặc dịch vụ trực tuyến. Nó thường được sử dụng bởi những cá nhân muốn che giấu danh tính hoặc vị trí của họ hoặc để vượt qua các hạn chế hoặc chặn. Tuy nhiên, việc sử dụng phần mềm chống phát hiện có thể là bất hợp pháp ở một số quốc gia và thường liên quan đến các hoạt động độc hại như lừa đảo, hack và tội phạm mạng.
 2. Antidetect là một công cụ phần mềm được sử dụng để che giấu danh tính trực tuyến và trốn tránh sự phát hiện của hệ thống theo dõi trang web và hệ thống chống gian lận. Nó thường được sử dụng bởi các cá nhân tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp hoặc phi đạo đức như gian lận trực tuyến, gửi thư rác và hack. Việc sử dụng Antidetect có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, bao gồm các hình phạt pháp lý và bị cấm trên các trang web và dịch vụ trực tuyến. Điều quan trọng là luôn sử dụng internet một cách có đạo đức và có trách nhiệm.
 3. Antidetect là một công cụ phần mềm được sử dụng để tránh bị các hệ thống chống gian lận phát hiện. Nó thường được sử dụng bởi các cá nhân tham gia vào các hoạt động trực tuyến bất hợp pháp như bot, cạo và gian lận. Việc sử dụng Antidetect được coi là phi đạo đức và bất hợp pháp ở nhiều khu vực pháp lý. Tôi thực sự khuyên bạn không nên sử dụng các công cụ như vậy.
  Antidetect là phần mềm được thiết kế để giúp người dùng tránh bị phát hiện khi thực hiện các hoạt động trực tuyến có thể bị theo dõi hoặc hạn chế. Nó thường được sử dụng cho các hoạt động như lừa đảo trực tuyến, vượt qua giới hạn địa lý và che giấu danh tính trực tuyến của một người. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là việc sử dụng phần mềm như vậy có thể là bất hợp pháp và phi đạo đức, đồng thời cũng có thể gây rủi ro bảo mật cho người dùng.
 4. Antidetect là một công cụ phần mềm được sử dụng để che giấu danh tính và vị trí của một người khi sử dụng internet, thường cho các mục đích xấu như lừa đảo hoặc các hoạt động bất hợp pháp. Việc sử dụng những công cụ như vậy có thể là bất hợp pháp và phi đạo đức, đồng thời có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Bạn nên luôn sử dụng internet một cách có trách nhiệm và có đạo đức, đồng thời tuân thủ luật pháp và quy định của quốc gia bạn.
 5. Antidetect là một công cụ phần mềm được sử dụng để ẩn hoặc ngụy trang danh tính của người dùng khi duyệt internet. Nó có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm quyền riêng tư và bảo mật trực tuyến, tránh theo dõi trực tuyến và bỏ qua kiểm duyệt internet. Tuy nhiên, nó cũng có thể được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như lừa đảo và đánh cắp danh tính. Điều quan trọng là phải sử dụng các công cụ đó một cách thận trọng và hiểu những rủi ro và hậu quả tiềm ẩn liên quan đến việc sử dụng chúng.
 6. Antidetect là phần mềm được sử dụng để che giấu hoặc thay đổi các số nhận dạng khác nhau của máy tính hoặc thiết bị nhằm tránh bị các trang web, dịch vụ trực tuyến hoặc hệ thống bảo mật phát hiện. Nó thường được sử dụng bởi những cá nhân muốn tham gia vào các hoạt động trực tuyến bị cấm hoặc bị theo dõi, chẳng hạn như gian lận hoặc giao dịch trực tuyến bất hợp pháp. Tuy nhiên, việc sử dụng phần mềm chống phát hiện cũng có thể gây ra hậu quả pháp lý nghiêm trọng và thường được coi là phi đạo đức.
 7. Antidetect là phần mềm được sử dụng để ẩn danh tính và đặc điểm của thiết bị hoặc trình duyệt khi truy cập internet. Nó thường được sử dụng bởi những cá nhân muốn tránh bị theo dõi hoặc giám sát trực tuyến. Tuy nhiên, việc sử dụng Antidetect hoặc các công cụ tương tự có thể là bất hợp pháp ở một số quốc gia và có thể vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận dịch vụ của các trang web hoặc dịch vụ đang được truy cập.
 8. Antidetect là phần mềm được sử dụng để che dấu hoặc thay đổi một số đặc điểm của máy tính hoặc thiết bị nhằm tránh bị hệ thống bảo mật phát hiện, chẳng hạn như hệ thống chống gian lận hoặc phần mềm chống vi-rút. Nó có thể được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp, chẳng hạn như gian lận hoặc tội phạm mạng,
 9. Antidetect là phần mềm được sử dụng để che giấu hoặc thay đổi một số đặc điểm của thiết bị hoặc sự hiện diện trực tuyến của người dùng nhằm tránh bị các hệ thống bảo mật trực tuyến phát hiện. Phần mềm này thường được các cá nhân sử dụng để che giấu hoạt động trực tuyến của họ cho các mục đích bất hợp pháp hoặc phi đạo đức, chẳng hạn như gian lận hoặc tội phạm mạng. Điều quan trọng cần lưu ý là việc sử dụng phần mềm chống phát hiện là bất hợp pháp ở nhiều quốc gia và có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu bị phát hiện.
 10. Antidetect đề cập đến phần mềm hoặc công cụ được sử dụng để che giấu hoặc ngụy trang danh tính và hoạt động trực tuyến của người dùng. Những công cụ này thường được sử dụng bởi các cá nhân muốn tránh bị phát hiện trong khi tham gia vào các hoạt động như lừa đảo trực tuyến, hack hoặc hành vi nguy hiểm khác. Tuy nhiên, việc sử dụng các công cụ này là bất hợp pháp ở nhiều quốc gia và có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu bị bắt.
 11. Antidetect là một công cụ phần mềm được sử dụng để ẩn hoặc ngụy trang danh tính và hoạt động trực tuyến của người dùng. Nó thường được sử dụng bởi các cá nhân muốn tránh bị phát hiện hoặc bỏ qua các hạn chế trên các trang web hoặc dịch vụ trực tuyến, nhưng nó cũng có thể được sử dụng cho các mục đích xấu, chẳng hạn như tội phạm mạng. Việc sử dụng Antidetect có thể vi phạm điều khoản dịch vụ của nhiều trang web và có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản
 12. Antidetect là phần mềm được sử dụng để ẩn hoặc thay đổi danh tính trực tuyến hoặc dấu vân tay trình duyệt của người dùng. Nó thường được sử dụng bởi những cá nhân muốn tham gia vào các hoạt động trực tuyến mà không bị theo dõi hoặc phát hiện bởi các trang web hoặc các tổ chức khác. Tuy nhiên, việc sử dụng Antidetect và các công cụ tương tự có thể là phi đạo đức và có thể là bất hợp pháp trong một số trường hợp, đặc biệt nếu chúng được sử dụng để tham gia vào các hoạt động gian lận hoặc ác ý khác.
  Antidetect là một công cụ phần mềm được sử dụng để che giấu danh tính của người dùng trực tuyến. Nó thường được sử dụng bởi những cá nhân muốn ẩn danh hoặc muốn bỏ qua các hạn chế trực tuyến, chẳng hạn như kiểm duyệt hoặc chặn địa lý. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là việc sử dụng các công cụ như vậy có thể là bất hợp pháp ở một số quốc gia và cũng có thể gây rủi ro bảo mật cho người dùng.
 13. Antidetect là phần mềm được thiết kế để che giấu danh tính và hành vi trên thiết bị của người dùng nhằm tránh bị các nền tảng và dịch vụ trực tuyến phát hiện. Nó thường được sử dụng cho các mục đích lừa đảo hoặc phi đạo đức, chẳng hạn như bỏ qua các biện pháp bảo mật trực tuyến hoặc che giấu danh tính của một người khi tham gia vào các hoạt động trực tuyến. Việc sử dụng Antidetect là bất hợp pháp ở nhiều quốc gia và có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu bị bắt.
 14. Antidetect là một công cụ phần mềm được sử dụng để che giấu danh tính và vị trí thực của người dùng khi duyệt internet. Nó thường được sử dụng bởi những cá nhân muốn ẩn danh hoặc bỏ qua các hạn chế trực tuyến, nhưng nó cũng có thể được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp như gian lận hoặc hack. Điều quan trọng cần lưu ý là việc sử dụng các công cụ như vậy có thể vi phạm các điều khoản của thỏa thuận dịch vụ và có thể dẫn đến hậu quả pháp lý.
 15. Antidetect là một phần mềm được sử dụng để che giấu danh tính của người dùng khi duyệt internet. Nó thường được các cá nhân sử dụng cho các mục đích xấu như lừa đảo, hack và các hoạt động trực tuyến bất hợp pháp. Việc sử dụng Antidetect là bất hợp pháp ở nhiều quốc gia và có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, bao gồm phạt tiền và phạt tù. Điều quan trọng là phải sử dụng internet một cách có trách nhiệm và phù hợp với luật pháp.
  Antidetect là một công cụ phần mềm được thiết kế để ẩn hoạt động trực tuyến của người dùng, chẳng hạn như lịch sử duyệt web, địa chỉ IP và thông tin nhận dạng khác khỏi các trang web và công cụ theo dõi trực tuyến. Nó thường được sử dụng bởi những cá nhân muốn duy trì quyền riêng tư và bảo mật khi duyệt internet, nhưng nó cũng có thể được sử dụng cho các mục đích xấu, chẳng hạn như gian lận hoặc hoạt động tội phạm. Điều quan trọng cần lưu ý là việc sử dụng Antidetect hoặc các công cụ tương tự có thể là bất hợp pháp ở một số khu vực tài phán.
 16. Antidetect Machine là một phần mềm máy tính được sử dụng để giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư trên máy tính. Nó cung cấp một tập hợp các tính năng và công cụ giúp bảo vệ thông tin cá nhân và giảm rủi ro bị theo dõi hoặc lộ thông tin qua mạng.
  Antidetect Machine có thể sử dụng để giảm sự phát hiện của các hệ thống bảo mật và tránh bị giới hạn hoặc chặn truy cập vào một số trang web hoặc dịch vụ mạng. Nó cũng cung cấp các tính năng giúp tạo và quản lý nhiều hồ sơ truy cập mạng để giải quyết vấn đề liên quan đến việc sử dụng một số tài khoản mạng hoặc dịch vụ yêu cầu xác thực với một địa chỉ IP duy nhất.
 17. Tuy nhiên, phần mềm Antidetect Machine có thể bị xem như một công cụ không ép pháp và có thể bị các hệ thống bảo mật phát hiện và chặn. Do đó, trước khi sử dụng phần mềm này, người dùng cần phải tìm hiểu
 18. Lưu ý rằng sử dụng các phần mềm hoặc công cụ như Antidetect Personal có thể vi phạm các quy định về bảo mật thông tin và vi phạm bản quyền của những trang web mà bạn truy cập. Tôi khuyên bạn nên tìm hiểu kỹ về các quy định và luật pháp liên quan đến việc sử dụng các công cụ như Antidetect Personal trước khi sử dụng chúng.
 19. Antidetect là một phần mềm hoặc công cụ có tính năng giúp người dùng ẩn đi các thông tin về thiết bị, hệ điều hành, và các cài đặt khác của máy tính hoặc điện thoại khi truy cập các trang web hoặc dịch vụ trực tuyến.
 20. Antidetect được sử dụng để giả mạo thông tin về thiết bị của người dùng, giúp họ truy cập một số trang web hoặc dịch vụ mà có thể bị giới hạn truy cập hoặc không được hỗ trợ trên thiết bị cụ thể của họ.
 21. Tuy nhiên, sử dụng Antidetect có thể vi phạm các quy định về bảo mật thông tin và vi phạm bản quyền của những trang web mà bạn truy cập. Vì vậy, tôi khuyên bạn nên tìm hiểu kỹ về các quy định và luật pháp liên quan đến việc sử dụng các công cụ như Antidetect trước khi sử dụng chúng.

 • Phần mềm Fake info máy toàn diện bản chính thức giống như vitual box nhưng mod lại để fake info cpu,ram,cpu,gpu…Bản này trước mua với giá $5000/ Lifetime, không giới hạn máy, nay chia sẽ lại với ly cà phê
 • Mỗi lần tạo 1 máy ảo là mỗi lần tự động tạo info cpu.hdd,mac,gpu card và nhiều info khác…tích hợp tính năng chống WebRTC,DNS…
 • Thích hợp cho các anh chị em tạo máy ảo nuôi acc như facebook,amz,ebay, cheat máy chơi game NFT mà ko sợ phát hiện trùng phần cứng và lock acc
 • Để tool chạy hiệu quả cài thêm tiện ích mở rộng

Antidetect máy ảo khác với Antidetect dựa trên trình duyệt như thế nào?

Antidetect dựa trên trình duyệt và Virtual Machine Antidetect về cơ bản là các khái niệm khác nhau. Hiện tại, có hơn 20 phần mềm chống phát hiện dựa trên trình duyệt và những phần mềm mới xuất hiện hàng năm, nhưng trong tất cả các trình duyệt chống phát hiện, tính năng chính là thay đổi bản in bằng cách thêm “tiếng ồn” khi xử lý các bản in này.

Trong các máy ảo Antidetect, người dùng có thể sử dụng các trình duyệt chính thức mà không cần sửa đổi chúng, vì khi tạo một máy ảo mới, một máy tính mới sẽ được tạo. Ngoài ra, Antidetect cho phép bạn làm việc với các ứng dụng cục bộ: ứng dụng khách poker, sòng bạc, ngoại hối, trò chơi, v.v., về nguyên tắc là không thể đối với các phần mềm chống phát hiện dựa trên trình duyệt. Và vâng, một điều nữa, có hơn 20 chương trình chống phát hiện dựa trên trình duyệt và chỉ có một chương trình Chống phát hiện trên máy ảo.

Chúng tôi khuyên dùng https://detect.expert/proxy/

“Nguyên tắc Balaclava” là gì?

“Nguyên tắc Balaclava” là một khái niệm mô tả một hành động, phương pháp hoặc tập hợp các biện pháp nhằm đạt được sự ẩn danh, trong đó người dùng đạt được sự ẩn danh, nhưng đồng thời thống nhất bản thân với đa số người dùng.

“Các nguyên tắc balaclavas” xuất hiện sau một nghiên cứu chi tiết về khả năng của thuốc giải độc dựa trên trình duyệt. Thực tế là tất cả các bản in trình duyệt hiện có không phải là duy nhất, điều này có nghĩa là ngay cả khi dấu vân tay Canvas của bạn là duy nhất 99% (nguồn – https://browserleaks.com/canvas) trong bối cảnh các dịch vụ lớn sẽ được lặp lại rất nhiều ví dụ: thường lấy Amazon và số lượng khách truy cập hàng tháng của nó là 553 triệu (nguồn – https://ahrefs.com/blog/most-visited-websites/). Theo đó, chúng tôi có thể giả định rằng nếu dấu vân tay của bạn là duy nhất 99%, 5,5 triệu người dùng khác sẽ có cùng dấu vân tay. Và chúng tôi có thể cung cấp cùng một số liệu thống kê cho tất cả dấu vân tay của người dùng trình duyệt hiện có.

Các phương pháp thay thế dấu vân tay trình duyệt hiện tại của người dùng được sử dụng trong phần lớn các trình duyệt chống phát hiện sử dụng công nghệ thêm “tiếng ồn”, dẫn đến dấu vân tay trình duyệt duy nhất 100% và điều này, đến lượt nó, khiến người dùng trở nên phi chính thống hóa. tất cả những khách truy cập khác vào tài nguyên web và từ các hệ thống bảo vệ đối với người dùng như vậy có thể bị áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung dưới dạng hạn chế hành động, xác minh bổ sung và những thứ khác.

Việc sử dụng các công nghệ ẩn danh, dẫn đến người dùng duy nhất và được gọi là “Nguyên tắc Balaklava”.

Tải file iso của hệ điều hành Windows ở đâu?

Bạn có thể tải xuống trên trang web chính thức của Microsoft:

https://www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10

 • Tham khảo video bên dưới về cách cài đặt và sử dụng antidetect
 • Nếu có vấn đề nào không hiểu có thể inbox admin support miễn phí
 • Tham khảo video bên dưới về cách cài đặt và sử dụng antidetect
 • Nếu có vấn đề nào không hiểu có thể inbox admin support miễn phí

Ngoài ra có thể xem video ở  Youtube

Bộ tool gồm đầy đủ các phần mềm cần thiết, đáp ứng được hầu hết các công việc.

#antidetect #canvaspainting #antidetectbrowser #Antidetectfree #AntidetectMachine #Antidetectpersonal #VektorT13

✅Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Antidetect personal VektorT13| Download antidetect personal VIP Version VektorT13

Leave a Reply

All in one