Tiêu đề: “Are Amazon Gift Cards Cumulative? Sono Cumulabili?”

Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh

Tiếng Việt:

Bạn đã bao giờ tự hỏi liệu bạn có thể kết hợp nhiều thẻ quà tặng Amazon lại với nhau không? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải đáp câu hỏi đó cho bạn. Amazon có hỗ trợ tính năng “sono cumulabili” không? Cùng tìm hiểu thêm!

Amazon, là một trong những trang mua sắm lớn nhất trên thế giới, cung cấp một loạt các loại thẻ quà tặng cho khách hàng của họ. Nhưng liệu bạn có thể dùng nhiều thẻ quà tặng Amazon trong một lần mua sắm hay không?

Có, bạn có thể kết hợp nhiều thẻ quà tặng Amazon lại với nhau! Amazon cho phép bạn nhập nhiều mã quà tặng vào cùng một lần mua sắm. Điều này giúp bạn tích luỹ số tiền từ nhiều thẻ quà tặng khác nhau để sử dụng cho một giao dịch lớn hơn hoặc để tiết kiệm thời gian khi thanh toán.

Để kết hợp các thẻ quà tặng Amazon, bạn chỉ cần nhập mã của từng thẻ vào ô “Thêm thẻ quà tặng” trong quá trình thanh toán. Amazon sẽ tự động tính tổng số tiền từ tất cả các thẻ và trừ nó ra khỏi tổng số đơn hàng của bạn.

Nhưng cần lưu ý rằng không phải tất cả các loại thẻ quà tặng Amazon đều có tính năng này. Hãy kiểm tra điều kiện và quy định cụ thể của từng loại thẻ trước khi sử dụng.

Tiếng Anh:

Have you ever wondered if you can combine multiple Amazon gift cards together? In this article, we will answer that question for you. Is Amazon “sono cumulabili?” Let’s find out!

Amazon, being one of the world’s largest online retailers, offers a variety of gift cards to their customers. But can you use multiple Amazon gift cards in one shopping transaction?

Yes, you can combine multiple Amazon gift cards! Amazon allows you to input multiple gift card codes during the checkout process. This allows you to aggregate the funds from different gift cards for use in a larger transaction or for convenience when making a purchase.

To combine Amazon gift cards, simply enter the codes of each card in the “Add a Gift Card” field during checkout. Amazon will automatically calculate the total amount from all the cards and subtract it from your total order amount.

However, it’s important to note that not all types of Amazon gift cards may offer this feature. Check the specific terms and conditions of each card before use.

gift card amazon sono cumulabili

Leave a Reply

All in one