Gộp PDF, Thêm Watermark và Nhiều Tính Năng Khác với Phần Mềm PDF Miễn Phí

Tiếng Việt

Các tệp PDF là một cách thuận tiện để chia sẻ tài liệu, nhưng đôi khi bạn có thể cần phải ghép nhiều tệp PDF thành một hoặc thêm watermark vào một tệp PDF. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét một số phần mềm PDF miễn phí có thể giúp bạn thực hiện những tác vụ này.

Ghép các tệp PDF

Có nhiều cách để ghép các tệp PDF. Một cách đơn giản là sử dụng trình xem PDF tích hợp sẵn trong hệ điều hành của bạn. Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng Windows, bạn có thể mở trình xem PDF tích hợp sẵn và kéo và thả các tệp PDF mà bạn muốn ghép vào cửa sổ trình xem.

Một cách khác để ghép các tệp PDF là sử dụng một phần mềm PDF miễn phí. Có rất nhiều phần mềm PDF miễn phí có sẵn, chẳng hạn như PDF24 Tools, Smallpdf và Weeny Free PDF Merger. Các phần mềm này thường rất dễ sử dụng và cho phép bạn ghép các tệp PDF chỉ với một vài cú nhấp chuột.

Thêm watermark vào các tệp PDF

Watermark là một hình ảnh hoặc văn bản được thêm vào một tài liệu để bảo vệ bản quyền hoặc nhận dạng nguồn gốc của tài liệu. Để thêm watermark vào một tệp PDF, bạn có thể sử dụng một phần mềm PDF miễn phí.

Một số phần mềm PDF miễn phí có thể giúp bạn thêm watermark vào các tệp PDF bao gồm:

PDF24 Tools

Smallpdf

Weeny Free PDF Merger

Foxit Reader

Adobe Acrobat Reader

Các tính năng khác của phần mềm PDF miễn phí

Ngoài việc ghép các tệp PDF và thêm watermark, phần mềm PDF miễn phí cũng có thể được sử dụng để thực hiện các tác vụ khác, chẳng hạn như:

Chia nhỏ các tệp PDF thành nhiều tệp nhỏ hơn

Thêm ghi chú và đánh dấu vào các tệp PDF

Chuyển đổi các tệp PDF sang các định dạng khác, chẳng hạn như Microsoft Word hoặc Excel

Bảo vệ các tệp PDF bằng mật khẩu

Lời kết

Các phần mềm PDF miễn phí là một cách tuyệt vời để thực hiện các tác vụ cơ bản với các tệp PDF. Nếu bạn cần ghép các tệp PDF, thêm watermark hoặc thực hiện các tác vụ PDF khác, bạn có thể tìm thấy một phần mềm PDF miễn phí phù hợp với nhu cầu của mình.

English

Merge PDFs, Add Watermarks, and More with Free PDF Software

PDF files are a convenient way to share documents, but you may sometimes need to merge multiple PDF files into one or add a watermark to a PDF file. In this article, we’ll take a look at some free PDF software that can help you with these tasks.

Merging PDF files

There are many ways to merge PDF files. One simple way is to use the built-in PDF viewer in your operating system. For example, if you’re using Windows, you can open the built-in PDF viewer and drag and drop the PDF files you want to merge into the viewer window.

Another way to merge PDF files is to use a free PDF software. There are many free PDF software available, such as PDF24 Tools, Smallpdf, and Weeny Free PDF Merger. These software are often very easy to use and allow you to merge PDF files with just a few clicks.

Adding watermarks to PDF files

A watermark is an image or text that is added to a document to protect copyright or identify the source of the document. To add a watermark to a PDF file, you can use a free PDF software.

Some free PDF software that can help you add watermarks to PDF files include:

PDF24 Tools

Smallpdf

Weeny Free PDF Merger

Foxit Reader

Adobe Acrobat Reader

Other features of free PDF software

In addition to merging PDF files and adding watermarks, free PDF software can also be used to perform other tasks, such as:

Splitting PDF files into multiple smaller files

Adding notes and annotations to PDF files

Converting PDF files to other formats, such as Microsoft Word or Excel

Protecting PDF files with passwords

Conclusion

Free PDF software is a great way to perform basic tasks with PDF files. If you need to merge PDF files, add watermarks, or perform other PDF tasks, you can find

Gộp PDF, Thêm Watermark và Nhiều Tính Năng Khác với Phần Mềm PDF Miễn Phí

Leave a Reply

All in one