Tiêu đề: Cách mua V-Bucks bằng thẻ quà tặng Amazon (How to Buy V-Bucks with Amazon Gift Card)

Ngôn ngữ: Tiếng Việt (Vietnamese)

Bạn là một người yêu thích trò chơi Fortnite và muốn biết cách mua V-Bucks bằng thẻ quà tặng Amazon mà bạn có sẵn? Hãy đọc bài viết này để tìm hiểu cách thức đơn giản để biến thẻ quà tặng Amazon thành V-Bucks để sử dụng trong trò chơi yêu thích của bạn.

Bước 1: Xác minh tài khoản Fortnite của bạn

Trước tiên, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản Fortnite của mình. Điều này đảm bảo rằng bạn sẽ có thể nạp V-Bucks vào tài khoản của mình sau khi đã mua thẻ quà tặng Amazon.

Bước 2: Mua thẻ quà tặng Amazon

Nếu bạn đã có một thẻ quà tặng Amazon, bạn có thể bỏ qua bước này. Nếu không, hãy mua một thẻ quà tặng Amazon tại các cửa hàng hoặc trực tuyến. Chú ý kiểm tra số dư của thẻ quà tặng trước khi tiến hành mua V-Bucks.

Bước 3: Truy cập trang web Fortnite và đăng nhập

Truy cập trang web chính thức của Fortnite và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bước 4: Chọn “V-Bucks”

Trên trang chủ Fortnite, chọn mục “V-Bucks” hoặc “Mua V-Bucks.”

Bước 5: Chọn “Amazon” làm phương thức thanh toán

Khi bạn đã chọn “Mua V-Bucks,” bạn sẽ được yêu cầu chọn phương thức thanh toán. Chọn “Amazon” trong danh sách các tùy chọn.

Bước 6: Nhập thông tin thẻ quà tặng Amazon

Nhập mã số và mã PIN trên thẻ quà tặng Amazon của bạn. Sau đó, nhấn nút “Xác nhận” hoặc “Mua” để hoàn tất giao dịch.

Bước 7: Đợi để nhận V-Bucks

Sau khi bạn đã xác nhận giao dịch, số lượng V-Bucks tương ứng sẽ được cộng vào tài khoản Fortnite của bạn.

Bước 8: Sử dụng V-Bucks trong trò chơi

Bây giờ, bạn đã có V-Bucks để sử dụng trong Fortnite. Bạn có thể mua các vật phẩm trong trò chơi, như trang phục, ba lô, hoặc Battle Pass.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu cách mua V-Bucks bằng thẻ quà tặng Amazon một cách dễ dàng. Bạn có thể thoải mái trải nghiệm các tính năng và vật phẩm mới trong Fortnite bằng số V-Bucks bạn đã mua được. Chúc bạn chơi game vui vẻ!

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (English)

Are you a Fortnite enthusiast looking to learn how to purchase V-Bucks with an Amazon gift card you have on hand? Read this article to find out the simple steps to turn your Amazon gift card into V-Bucks for use in your favorite game.

Step 1: Verify Your Fortnite Account

First, make sure you are logged into your Fortnite account. This ensures that you’ll be able to load V-Bucks into your account after purchasing the Amazon gift card.

Step 2: Purchase an Amazon Gift Card

If you already have an Amazon gift card, you can skip this step. If not, purchase an Amazon gift card from stores or online retailers. Be sure to check the balance of the gift card before proceeding to buy V-Bucks.

Step 3: Access the Fortnite Website and Log In

Visit the official Fortnite website and log in to your account.

Step 4: Select “V-Bucks”

On the Fortnite homepage, select “V-Bucks” or “Purchase V-Bucks.”

Step 5: Choose “Amazon” as the Payment Method

Once you’ve chosen “Purchase V-Bucks,” you’ll be prompted to select a payment method. Choose “Amazon” from the list of options.

Step 6: Enter Amazon Gift Card Information

Enter the card number and PIN from your Amazon gift card. Then, press “Confirm” or “Purchase” to complete the transaction.

Step 7: Wait to Receive Your V-Bucks

After confirming the transaction, the corresponding amount of V-Bucks will be added to your Fortnite account.

Step 8: Use V-Bucks in the Game

Now that you have V-Bucks at your disposal, you can purchase in-game items like outfits, backpacks, or the Battle Pass.

We hope this article has helped you understand how to easily purchase V-Bucks with an Amazon gift card. Feel free to enjoy the new features and items in Fortnite using the V-Bucks you’ve acquired. Happy gaming!

how to buy v bucks with amazon gift card

Leave a Reply

All in one