Tiêu đề: “Cách kiểm tra số dư thẻ quà tặng Amazon – How to Check Amazon Gift Card Balance”

Introduction (Giới thiệu)

Thẻ quà tặng Amazon là một cách tuyệt vời để mua sắm trực tuyến trên trang web lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, để đảm bảo bạn không vượt quá số tiền trong thẻ hoặc biết khi nào cần nạp thêm, bạn cần biết cách kiểm tra số dư của nó. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thức kiểm tra số dư trên thẻ quà tặng Amazon của mình.

Checking Amazon Gift Card Balance on Desktop (Kiểm tra số dư thẻ quà tặng Amazon trên máy tính)

If you’re using a computer, follow these simple steps:

Nếu bạn đang sử dụng máy tính, hãy tuân thủ các bước đơn giản sau đây:

Open your preferred web browser and go to the Amazon website.

Mở trình duyệt web mà bạn yêu thích và truy cập trang web của Amazon.

Log in to your Amazon account if you’re not already logged in.

Đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn nếu bạn chưa đăng nhập.

Click on “Account & Lists” in the upper right-hand corner of the screen.

Nhấn vào “Account & Lists” ở góc trên bên phải màn hình.

Under the “Amazon Wallet” section, click on “Gift cards.”

Ở phần “Amazon Wallet,” nhấn vào “Gift cards.”

On the “Gift Cards and Promotional Codes” page, you’ll find your current Amazon gift card balance displayed prominently.

Trên trang “Gift Cards and Promotional Codes,” bạn sẽ thấy số dư thẻ quà tặng Amazon hiện tại của mình được hiển thị một cách rõ ràng.

Checking Amazon Gift Card Balance on Mobile (Kiểm tra số dư thẻ quà tặng Amazon trên điện thoại di động)

If you prefer to use your mobile device, follow these steps:

Nếu bạn muốn sử dụng thiết bị di động, hãy tuân thủ các bước sau:

Open the Amazon app on your mobile device.

Mở ứng dụng Amazon trên thiết bị di động của bạn.

Log in to your Amazon account if prompted.

Đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn nếu được yêu cầu.

Tap on the three horizontal lines in the upper left-hand corner to open the menu.

Chạm vào ba dòng ngang ở góc trên bên trái để mở menu.

Scroll down and tap on “Gift Cards & Registry.”

Cuộn xuống và chạm vào “Gift Cards & Registry.”

Here, you can view your current gift card balance.

Tại đây, bạn có thể xem số dư thẻ quà tặng hiện tại của mình.

Conclusion (Kết luận)

Kiểm tra số dư thẻ quà tặng Amazon rất đơn giản, cho dù bạn đang sử dụng máy tính hoặc điện thoại di động. Bằng cách thực hiện các bước hướng dẫn trên, bạn có thể theo dõi số tiền bạn có trong tài khoản Amazon của mình và tận hưởng việc mua sắm trực tuyến một cách thông minh hơn. Đảm bảo kiểm tra số dư thường xuyên để không bao giờ gặp tình trạng thiếu tiền trong thẻ quà tặng của bạn. Chúc bạn mua sắm vui vẻ trên Amazon!

how to check amazon gift card balance

Leave a Reply

All in one