Tiêu đề: Cách sử dụng thẻ quà tặng Visa trên Amazon

Bạn mới nhận được một thẻ quà tặng Visa và muốn biết cách sử dụng nó trên Amazon? Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn bằng cách dễ hiểu cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Tiếng Việt:

Amazon là một trong những trang web mua sắm lớn nhất trên thế giới, và họ chấp nhận nhiều phương thức thanh toán khác nhau, bao gồm cả thẻ quà tặng Visa. Dưới đây là các bước bạn cần thực hiện để sử dụng thẻ quà tặng Visa của mình trên Amazon:

Đăng Nhập Vào Tài Khoản Amazon: Trước tiên, hãy truy cập trang web Amazon và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Chọn Sản Phẩm: Tìm sản phẩm hoặc dịch vụ bạn muốn mua trên Amazon và thêm chúng vào giỏ hàng của bạn.

Thanh Toán: Khi bạn đã hoàn tất việc chọn sản phẩm, hãy nhấp vào giỏ hàng và tiến hành thanh toán.

Thêm Thẻ Visa Gift Card: Trong quá trình thanh toán, bạn sẽ thấy một phần “Phương thức thanh toán” hoặc “Thêm thẻ tín dụng/giảm giá.” Nhấp vào đó.

Nhập Thông Tin Thẻ: Điền thông tin thẻ quà tặng Visa của bạn, bao gồm số thẻ, ngày hết hạn và mã bảo mật. Sau đó, nhấp vào nút “Thêm Thẻ.”

Xác Nhận Mua Hàng: Kiểm tra lại đơn hàng của bạn và sau đó nhấp vào nút “Xác nhận Đặt Hàng” để hoàn tất quá trình thanh toán.

Chúc mừng, bạn đã sử dụng thành công thẻ quà tặng Visa của mình để mua hàng trên Amazon!

Tiếng Anh:

Amazon is one of the world’s largest online marketplaces, and they accept various payment methods, including Visa gift cards. Here are the steps to use your Visa gift card on Amazon:

Log into Your Amazon Account: First, go to the Amazon website and log into your account.

Select Your Items: Find the products or services you want to purchase on Amazon and add them to your cart.

Proceed to Checkout: Once you’ve finished selecting your items, click on the cart icon and proceed to checkout.

Add Your Visa Gift Card: During the checkout process, you will see a section labeled “Payment Method” or “Add a credit/debit card.” Click on that.

Enter Card Information: Enter the details of your Visa gift card, including the card number, expiration date, and security code. Then, click “Add Card.”

Confirm Your Purchase: Review your order one last time, and then click the “Place your order” button to complete the payment process.

Congratulations, you’ve successfully used your Visa gift card to make a purchase on Amazon!

Bài viết này hy vọng sẽ giúp bạn thực hiện mua sắm trên Amazon một cách dễ dàng bằng thẻ quà tặng Visa của bạn. Hãy nhớ kiểm tra số dư còn lại trên thẻ để đảm bảo bạn có đủ tiền để thanh toán đơn hàng của mình. Chúc bạn mua sắm vui vẻ trên Amazon!

how to use a visa gift card on amazon

Leave a Reply

All in one