Tiêu đề: Cách Sử Dụng Thẻ Quà Tặng Amazon (Amazon Gift Card) Đơn Giản

Amazon Gift Card, hay thẻ quà tặng Amazon, là một cách tuyệt vời để mua sắm trên trang web mua sắm lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, nếu bạn mới bắt đầu và không biết cách sử dụng thẻ quà tặng Amazon này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước một thông qua hướng dẫn dễ hiểu bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Bước 1: Kiểm Tra Số Dư Trên Thẻ Quà Tặng Amazon (Check Your Amazon Gift Card Balance)

Tiếng Việt: Để kiểm tra số dư trên thẻ quà tặng Amazon, bạn cần truy cập trang web Amazon và đăng nhập vào tài khoản của mình. Sau đó, di chuyển chuột đến “Tài khoản và danh mục” và chọn “Quà tặng Amazon”. Tại đây, bạn sẽ thấy mục “Kiểm tra số dư thẻ quà tặng”. Nhập mã số thẻ quà tặng và nhấn “Kiểm tra số dư”. Số dư hiện tại sẽ được hiển thị.

English: To check your Amazon Gift Card balance, you need to access the Amazon website and log in to your account. Then, hover over “Account & Lists” and select “Gift Cards.” Here, you’ll find the “Check Gift Card Balance” option. Enter the gift card code and click “Check Balance.” Your current balance will be displayed.

Bước 2: Đổi Thẻ Quà Tặng Amazon Thành Số Tiền (Redeem Amazon Gift Card)

Tiếng Việt: Để đổi thẻ quà tặng Amazon thành số tiền trong tài khoản của bạn, hãy nhập mã số thẻ quà tặng vào mục “Thêm thẻ quà tặng hoặc số tiền vào tài khoản” trong phần “Tài khoản và danh mục” trên trang web Amazon. Sau khi nhập mã, bạn sẽ thấy số tiền được thêm vào tài khoản của bạn.

English: To redeem an Amazon Gift Card into your account balance, enter the gift card code into the “Redeem a Gift Card or Promotional Code” section under “Account & Lists” on the Amazon website. After entering the code, you will see the amount added to your account.

Bước 3: Sử Dụng Số Tiền Trong Tài Khoản (Use Your Account Balance)

Tiếng Việt: Bây giờ, bạn có thể sử dụng số tiền trong tài khoản của mình để mua sắm trên Amazon. Chọn sản phẩm bạn muốn mua, thêm vào giỏ hàng và tiến hành thanh toán. Số tiền sẽ tự động trừ từ tài khoản của bạn.

English: Now, you can use the balance in your account to shop on Amazon. Select the products you want to purchase, add them to your cart, and proceed to checkout. The amount will be automatically deducted from your account.

Bước 4: Theo Dõi Số Dư (Track Your Balance)

Tiếng Việt: Hãy luôn theo dõi số dư của bạn để biết khi nào cần phải nạp thêm tiền vào tài khoản. Bạn có thể xem số dư bất kỳ lúc nào trong phần “Quà tặng Amazon” trên trang web Amazon.

English: Always keep an eye on your balance to know when you need to top up your account. You can view your balance anytime in the “Gift Cards” section on the Amazon website.

Chúc mừng bạn đã học cách sử dụng thẻ quà tặng Amazon một cách dễ dàng và hiệu quả! Bắt đầu mua sắm trên Amazon và tận hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay bây giờ.

how to use amazon gift card

Leave a Reply

All in one