Việt Nam:

Hướng dẫn cách mua hàng Amazon Nhật gửi về Việt Nam

Ngày nay, việc mua sắm trực tuyến trên Amazon Nhật Bản đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết đối với người dân Việt Nam. Tuy nhiên, nếu bạn là người mới bắt đầu hoặc chưa biết cách mua hàng từ Amazon Nhật Bản và chuyển về Việt Nam, hãy theo dõi hướng dẫn dưới đây để có trải nghiệm mua sắm thuận tiện và tiết kiệm.

Bước 1: Tạo tài khoản Amazon Nhật Bản

Đầu tiên, bạn cần tạo một tài khoản trên trang web Amazon Nhật Bản. Hãy chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng quốc gia là Nhật Bản để đảm bảo bạn có thể mua hàng từ đó.

Bước 2: Cập nhật địa chỉ giao hàng

Sau khi tạo tài khoản, bạn cần cập nhật địa chỉ giao hàng của mình. Hãy chắc chắn rằng địa chỉ này là địa chỉ ở Việt Nam để hàng hóa có thể được gửi đến đúng địa điểm của bạn.

Bước 3: Tìm và chọn sản phẩm

Sử dụng thanh tìm kiếm trên trang web Amazon Nhật Bản để tìm sản phẩm bạn muốn mua. Sau đó, thêm sản phẩm vào giỏ hàng của bạn.

Bước 4: Thanh toán và chọn phương thức vận chuyển

Khi bạn đã hoàn tất việc chọn sản phẩm, tiến hành thanh toán. Amazon Nhật Bản cung cấp nhiều phương thức thanh toán, bao gồm thẻ tín dụng quốc tế và Paypal.

Sau khi thanh toán, bạn sẽ được yêu cầu chọn phương thức vận chuyển. Hãy chọn phương thức phù hợp với bạn và đảm bảo rằng bạn đã kiểm tra phí vận chuyển và thời gian giao hàng.

Bước 5: Đợi nhận hàng tại Việt Nam

Sau khi hoàn tất đặt hàng, bạn chỉ cần đợi đến khi sản phẩm được giao đến địa chỉ ở Việt Nam mà bạn đã cung cấp. Đảm bảo theo dõi thông tin vận chuyển để biết lịch trình dự kiến.

Bước 6: Nhận và kiểm tra sản phẩm

Khi sản phẩm đến, hãy kiểm tra kỹ sản phẩm để đảm bảo không có sự cố nào xảy ra trong quá trình vận chuyển. Nếu có vấn đề gì, bạn nên liên hệ với Amazon Nhật Bản để được hỗ trợ.

Như vậy, bạn đã hoàn thành quy trình mua hàng từ Amazon Nhật Bản và chuyển về Việt Nam. Hãy nhớ kiểm tra chính sách đổi trả và hoàn tiền của Amazon Nhật Bản để biết thêm chi tiết về việc đổi trả sản phẩm khi cần.

English:

Guide on How to Buy Products from Amazon Japan and Ship to Vietnam

In recent times, online shopping on Amazon Japan has become more popular than ever for Vietnamese consumers. However, if you are a newcomer or unsure about how to purchase items from Amazon Japan and have them delivered to Vietnam, follow the steps below for a convenient and cost-effective shopping experience.

Step 1: Create an Amazon Japan Account

First, you need to create an account on the Amazon Japan website. Make sure to select Japan as your country to ensure you can shop from there.

Step 2: Update Your Shipping Address

After creating your account, update your shipping address. Ensure that this address is in Vietnam so that your items can be sent to the right location.

Step 3: Search and Select Products

Use the search bar on the Amazon Japan website to find the products you want to buy. Then, add the products to your shopping cart.

Step 4: Checkout and Choose Shipping Method

Once you’ve selected your products, proceed to checkout. Amazon Japan offers various payment methods, including international credit cards and PayPal.

After payment, you will be prompted to choose a shipping method. Select the one that suits you, and make sure to check the shipping fees and estimated delivery times.

Step 5: Wait for Delivery to Vietnam

After completing your order, all you need to do is wait for the products to be delivered to the address you provided in Vietnam. Be sure to track the shipping information to know the expected schedule.

Step 6: Receive and Inspect the Products

When the products arrive, thoroughly inspect them to ensure there are no issues resulting from the shipping process. If there are any problems, contact Amazon Japan for assistance.

By following these steps, you have completed the process of purchasing items from Amazon Japan and having them shipped to Vietnam. Remember to review Amazon Japan’s return and refund policies for details on returning products when needed.

Hướng dẫn cách mua hàng Amazon Nhật gửi về Việt Nam

Leave a Reply

All in one