Hướng dẫn cài đặt Windows 11 trên Android

Tiếng Việt

Windows 11 là hệ điều hành mới nhất của Microsoft, được phát hành vào năm 2021. Hệ điều hành này được thiết kế để mang đến trải nghiệm người dùng hiện đại và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể sử dụng máy tính Windows. Đối với những người dùng Android, họ có thể cài đặt Windows 11 trên điện thoại của mình để có thể trải nghiệm các tính năng và ứng dụng của Windows.

Các yêu cầu để cài đặt Windows 11 trên Android:

Điện thoại Android có cấu hình mạnh mẽ, ít nhất 8GB RAM và 128GB bộ nhớ trong.

Android 11 trở lên.

Tải xuống và cài đặt ứng dụng Windows Subsystem for Android (WSA) từ Microsoft Store.

Tải xuống và cài đặt ứng dụng WSAToolbox để hỗ trợ cài đặt ứng dụng Android từ bên ngoài Microsoft Store.

Các bước cài đặt Windows 11 trên Android:

Mở ứng dụng Settings trên điện thoại Android.

Nhấn vào System.

Nhấn vào Developer options.

Bật tùy chọn Windows Subsystem for Android (WSA).

Quay lại màn hình chính và mở ứng dụng WSA.

Nhấn vào Get Started.

Nhấn vào Install.

Chờ cho ứng dụng WSA được cài đặt.

Mở ứng dụng WSAToolbox.

Nhấn vào Install APK.

Chọn ứng dụng Android mà bạn muốn cài đặt.

Nhấn vào Open.

Chờ cho ứng dụng Android được cài đặt.

Lưu ý:

Một số ứng dụng Android có thể không hoạt động bình thường trên Windows 11.

Bạn có thể cài đặt ứng dụng Android từ bên ngoài Microsoft Store bằng cách sử dụng ứng dụng WSAToolbox.

English

Windows 11 is the latest operating system from Microsoft, released in 2021. The operating system is designed to provide a more modern and efficient user experience. However, not everyone can use a Windows computer. For Android users, they can install Windows 11 on their phone to experience the features and apps of Windows.

Requirements to install Windows 11 on Android:

A powerful Android phone with at least 8GB of RAM and 128GB of storage.

Android 11 or higher.

Download and install the Windows Subsystem for Android (WSA) app from the Microsoft Store.

Download and install the WSAToolbox app to support installing Android apps from outside the Microsoft Store.

Steps to install Windows 11 on Android:

Open the Settings app on your Android phone.

Tap on System.

Tap on Developer options.

Enable the Windows Subsystem for Android (WSA) option.

Go back to the home screen and open the WSA app.

Tap on Get Started.

Tap on Install.

Wait for the WSA app to be installed.

Open the WSAToolbox app.

Tap on Install APK.

Select the Android app you want to install.

Tap on Open.

Wait for the Android app to be installed.

Notes:

Some Android apps may not work properly on Windows 11.

You can install Android apps from outside the Microsoft Store using the WSAToolbox app.

Từ khóa: windows 11, android, cài đặt, hướng dẫn, tutorial, how to, tutorial, how to install

Hướng dẫn Cài Đặt Windows 11 trên Android: Bước Đơn Giản và Hiệu Quả

Leave a Reply

All in one