Tiêu đề: Hướng dẫn đặt hàng trên Amazon – Ordering Guide

Việt Nam:

Amazon là một trong những trang web mua sắm trực tuyến lớn nhất thế giới, và nếu bạn muốn mua hàng từ Amazon mà chưa biết cách thực hiện, chúng tôi sẽ giúp bạn với hướng dẫn đặt hàng trên Amazon dễ hiểu. Bài viết này sẽ chỉ dẫn bạn từng bước để bạn có thể mua sắm trên Amazon một cách dễ dàng.

Bước 1: Truy cập trang web Amazon

Đầu tiên, hãy truy cập trang web Amazon bằng cách nhập “www.amazon.com” vào trình duyệt của bạn.

Bước 2: Tạo tài khoản hoặc đăng nhập

Nếu bạn đã có tài khoản Amazon, hãy đăng nhập. Nếu không, bạn cần tạo một tài khoản mới bằng cách nhấp vào “Tạo tài khoản miễn phí” và làm theo hướng dẫn.

Bước 3: Tìm sản phẩm bạn muốn mua

Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm sản phẩm bạn muốn mua. Bạn có thể nhập tên sản phẩm hoặc từ khóa liên quan.

Bước 4: Chọn sản phẩm và thêm vào giỏ hàng

Khi bạn tìm thấy sản phẩm bạn muốn mua, nhấp vào nó để xem chi tiết. Sau đó, nhấp vào nút “Thêm vào giỏ hàng” để đặt sản phẩm vào giỏ hàng của bạn.

Bước 5: Đặt hàng và thanh toán

Khi bạn đã thêm tất cả các sản phẩm mà bạn muốn mua vào giỏ hàng, nhấp vào biểu tượng giỏ hàng ở góc trên cùng bên phải và nhấp vào nút “Thanh toán”. Sau đó, làm theo hướng dẫn để nhập thông tin giao hàng và thanh toán.

Bước 6: Xác nhận đơn hàng

Kiểm tra lại đơn hàng của bạn để đảm bảo mọi thông tin đều chính xác. Sau đó, nhấp vào nút “Xác nhận đơn hàng” để hoàn thành quá trình đặt hàng.

Bước 7: Theo dõi đơn hàng

Bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận đặt hàng và thông tin về việc giao hàng. Bạn có thể theo dõi đơn hàng của mình bằng cách truy cập tài khoản Amazon của bạn.

English:

Amazon Ordering Guide – How to Place an Order on Amazon

Amazon is one of the world’s largest online shopping websites, and if you want to buy items from Amazon but don’t know how to do it, we’ll help you with an easy-to-understand ordering guide. This article will walk you through the steps to make shopping on Amazon a breeze.

Step 1: Access the Amazon Website

First, visit the Amazon website by entering “www.amazon.com” in your browser.

Step 2: Create an Account or Log In

If you already have an Amazon account, log in. If not, you’ll need to create a new account by clicking “Create a free account” and following the instructions.

Step 3: Find the Product You Want to Buy

Use the search bar to find the product you want to buy. You can enter the product name or related keywords.

Step 4: Select the Product and Add to Cart

When you find the product you want to buy, click on it to view details. Then, click the “Add to Cart” button to place the product into your shopping cart.

Step 5: Place Your Order and Pay

Once you’ve added all the products you want to buy to your cart, click on the cart icon in the top-right corner and then click “Proceed to checkout.” Follow the instructions to enter shipping information and make the payment.

Step 6: Confirm Your Order

Double-check your order to ensure all information is accurate. Then, click the “Place your order” button to complete the ordering process.

Step 7: Track Your Order

You’ll receive an order confirmation and information about delivery. You can track your order by accessing your Amazon account.

Now you know how to place an order on Amazon. Happy shopping!

hướng dẫn đặt hàng trên amazon

Leave a Reply

All in one